Ustanove u kulturi

Ustanova je pravna osoba čije je osnivanje i ustrojstvo uređeno Zakonom o ustanovama (NN 76/93NN 29/97NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08).

Ustanova se osniva za trajno obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, znanosti, kulture, informiranja, sporta, tjelesne kulture, tehničke kulture, skrbi o djeci, zdravstva, socijalne skrbi, skrbi o invalidima i druge djelatnosti,ako se ne obavljaju radi stjecanja dobiti.

Na pravnu osobu koja obavlja neku od prethodno navedenih djelatnosti radi stjecanja dobiti primjenjuju se propisi o trgovačkim društvima.

Zakonom se može propisati da se pojedine navedene djelatnosti  ne mogu obavljati radi stjecanja dobiti. 

 

Zakon o ustanovama (NN 76/93NN 29/97NN 47/99 – Ispravak i NN 35/08)

Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/01)

Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 69/99NN 151/03NN 157/03Ispravak, NN 87/09NN 88/10NN 61/11 , NN 25/12,NN 136/12 NN 157/13 )

Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (NN 47/90  ,NN 27/93NN 38/09)

Zakon o kulturnim vijećima (NN 48/04NN 44/09NN 68/13)

Zakon o muzejima (NN 142/98NN 65/09)

Zakon o knjižnicama (NN 105/97NN 5/98NN 104/00NN 69/09)