Nakon održanih lokalnih izbora, dana 21.05.2017. godine, te objave konačnih rezultata, pročelnica Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti, Ksenija Ogrizek donijela je Odluke o početku obnašanja dužnosti gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika Grada Pregrade.

Više

Volonterski centar VolontirAJMO Mreže udruga Zagor zajedno sa volonterima/kama proveli su dvije volonterske akcije u okviru manifestacije "Hrvatska volontira". Prva akcija provedena je 23.05.2017. zajedno sa Osnovnom školom Ksavera Šandora Gjalskog Zabok. Ukupno 24 volontera/ke osnovne škole i Zagora uređivalo je okoliš oko škole, te sadilo cvijeće. Druga volonterska akcija odvila se 25.06.2017., a provedena je zajedno sa volonterima/kama Gimnazije Antuna Gustava Matoša, Zabok.

Više

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave.

Više

Sa ciljem povećanja transparentnosti, suradnje i otvorenosti u izradi jednog od važnijih dokumenata Grada, Odluke o gradskim porezima Grada Pregrade, Grad pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja istog.

Sustav utvrđivanja i naplate lokalnih poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne samouprave uređen je Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/16). Prema članku 20. prethodno navedenog Zakona jedinice lokalne samouprave mogu uvesti sljedeće poreze:

1. prirez porezu na dohodak,

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.