Sve ekipe zimske službe su na terenu i sa 12 strojeva obavljaju čišćenje prometnica na području grada Pregrade. Noćas u tri sata ekipe su započele sa raličenjem i čišćenjem asfaltiranih dionica, a u sedam sati sa čišćenjem makadamskih cesta. Na pojedinim dionicama probleme u čišćenju stvaraju nanosi snijega i zapusi.
U jučerašnjoj intervenciji ekipe su u u nekoliko navrata od ponoći (tijekom padalina i popodne po prestanku) pa kroz dan na terenu u čišćenju provele ukupno 140 sati, i utrošile 25 metara kubnih mješavine za posipavanje cesta.

Više

Obavještavamo vas kako u četvrtak, 22.02.2018. godine, zbog neprohodnosti pojedinih prometnica te prisustvo nepovoljnih vremenskih uvjeta, Eko Flor Plus d.o.o. nije bio u mogućnosti izvršiti uslugu odvoza otpada u pojedinim dijelovima naselja na području grada Pregrade.
Molimo vas za razumijevanje s obzirom na opisanu situaciju, prilikom čega će u sljedećem terminu prikupljanja otpada pokupiti sve dodatne vreće koje će biti kraj spremnika za otpad.

Više

Ekipe zimske službe su na terenu od noćas oko ponoći, te su prvo započele s čišćenjem prometnica u visinskim predjelima – Kostel, Kostelski bregi, Vinagora, Vrljanšćica i Plemenšćina, a zatim dionice na nižim predjelima. Čišćenje je otežano zbog novih padalina, a dodatne probleme stvaraju snježni nanosi i zapusi na pojedinim relacijama. Ekipe trenutno vrše čišćenje brdskih makadamskih cesta. Molimo građane za strpljenje i suradnju, budući da zimska služba na terenu od ponoći, te čisti 212 km cesta, podijeljenih u 412 dionica, prema utvrđenim prioritetima.

Više

U organizaciji Udruge gradova, u subotu 17.02.2018. godine,  u prostorijama Gradske vijećnice održana je obuka članova gradskih vijeća. Obuka je obuhvatila široku tematiku od samog sustava lokalne samouprave, tijela gradskih vlasti, djelokruga gradova, međusobnih odnosa gradonačelnika i članova gradskih vijeća, mjesne samouprave, Savjeta mladih, državnog nadzora nad lokalnom samoupravom, komunalnog i vodnog gospodarstva, financiranja grada, EU fondova, proračuna grada i strateškog planiranja.

Više

U nedjelju 11.02.2018., u prostorijama Vatrogasnog doma DVD-a Vinagora održana je Javna tribina o vodoopskrbnom sustavu na području mjesnog odbora Vinagora.

Tribinu su zajednički organizirali Grad Pregrada, MO Vinagora i Vodoopskrba i odvodnja Pregrada d.o.o. (VIOP d.o.o.), kako bi građanima i mještanima Vinagore dali uvid u stanje i sustav vodoopskrbe na Vinagori, te planove za daljnje radove na sustavu.

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.