Potpisivanje ugovora

Gradonačelnik Marko Vešligaj potpisao je ugovore o javnoj nabavi radova za modernizaciju nerazvrstanih cesta na području Grada Pregrade u 2021. godini s izvođačima radova. Ugovorena cijena radova iznosi 995.495,30 kuna bez PDV-a, odnosno 1.244.369,13 kuna s PDV-om, a radovi su povjereni tvrtki Colas d.d.

Sukladno prioritetima Vijeća mjesnih odbora, u 2021. godini u asfaltiranje idu sljedeće dionice:

- G-16 G14-Odvojak Fištrići-Galovići-Cigrovec-C8 u dužini 200 metara,

- G-1.3  Ž2118-Odvojak III-Fištri u dužini 100 metara,

Više
Potpisivanje ugovora

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u četvrtak, 8. travnja 2021. gradonačelnik Grada Pregrade Marko Vešligaj potpisao je Ugovor o javnoj nabavi radova na rekonstrukciji zgrade Dječjeg vrtića Naša radost s izvođačem radova, Zanatskom zadrugom Kuna-gora.

Naime, kako bi se odgovorilo na potrebe za smještaj pregradske djece u vrtić, bilo je nužno krenuti u dogradnju za što je u gradskom proračunu za 2021. godinu osiguran iznos od 2.525.065,00 kuna.        

Više

Temeljem članka  29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15), članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13, 7/18, 16/18- pročišćeni tekst, 5/20, 8/21), Javnog natječaja za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro iz Proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu (Klasa: 022-05/21-01/04, Urbroj: 2214/01-03-21-3) od 15.02.2021.

Više
Društveni dom Vinagora

U novouređenim prostorijama društvenog doma na Vinagori u srijedu, 14. travnja 2021. održan je sastanak Mjesnog odbora Vinagora.

Nakon što je prošle godine uređeno krovište ukupne vrijednosti 91.450,00 kn, ove godine obavljeni su radovi na unutarnjem uređenju koji se odnose na zamjenu poda, soboslikarske radove te nabavu namještaja za što je kroz gradski Proračun za 2021. godinu osigurano 30 tisuća kuna. Navedeni prostor koristit će se za potrebe organizacije sastanaka i ostalih aktivnosti Vijeća mjesnog odbora, a moći će ga koristiti i druge udruge i društva.

Više
Smart city

Platformom Otvoreni grad Pregrada životni je standard građana podignut na višu razinu. Upravo je ova platforma, na koju je implementirano čak sedam usluga, pojednostavila obavljanje aktivnosti vezanih uz Gradsku upravu. Putem platforme svi stanovnici mogu izravno sudjelovati u formiranju gradskog proračuna, ali također i pratiti za što se i kako troše njihovi novci. Osim toga, Pregračani preko ove online platforme iz udobnosti vlastitoga doma mogu plaćati račune i nabavljati željene obrasce te dokumente za javne postupke. 

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.

Važniji kontakti


Gradski odjeli

Gradske tvrtke i ustanove

Županijske poveznice

Ostale poveznice