Temeljem članka 28. i 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga u sportu na području grada Pregrade i članka 54. Statuta SZGP, a sukladno provedenom natječaju za financiranje projekata udruga u sportu na području grada Pregrade za 2017. godinu Predsjednik SZGP, dana 27.03.2017. donio je  O D L U K U o dodjeli financijskih sredstava projektima udruga u sportu na području grada Pregrade za 2017. godinu.

Ukupno je dodijeljeno 220.000 kuna.

Odluka se nalazi u prilogu.

Više

Mreža udruga Zagor i partnerske akcije organizirat će dvije javne akcije koje za cilj imaju promociju volonterstva i volonterskih aktivnosti.

Prva akcija održat će se u utorak 04.04.2017. u Zaboku od 11:00 do 13:00 sati, te će se ujedno uključivati i sakupljanje dječjih igračaka za djecu u bolnici.

Druga akcija održat će se petak 07.04.2017. u Krapinskim Toplicama od 10:00 do 12:00 sati, te će djeca i mladi imati priliku zaigrati vesele i zabavne igre.

Više

Ministarstvo kulture na svojim web stranicama objavilo je odobrene programe financiranja u kulturi za 2017. godinu. Izuzetno nam je drago da se su se među odobrenim programima svrstala četiri na području grada Pregrade. Tako je u sklopu Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima u 2017. godini odobren iznos Krapinsko-zagorskoj  županiji, Konzervatorskom odjelu u Krapini za slijedeće programe:

 Pregrada, Crkva Uznesenja Marijina Župni ured Pregrada 400.000,00 kn,

Više

U okviru provedbe Gradskog programa za mlade Grada Pregrade pozivamo Vas na informativnu radionicu „TRAŽIŠ POSAO?“  koja se održava u Gradskoj vijećnici u Pregradi (J.K. Tuškana 2) dana 30. ožujka 2017.

Više

Temeljem članka 28. i 29. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije br. 29/15) i članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” br. 6/13 i 17/13), a u skladu sa objavljenim Javnim natječajem za financiranje projekata udruga u kulturi i tehničkoj kulturi u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2017.

Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.