Logo Grad Pregrada

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br. 25/13, 85/15) i  točke V. i VI. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata grada Pregrade (Službeni glasnik KZŽ, br. 32/14), Grad Pregrada pokreće proces savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pregrade za razdoblje 2021.-2027.

J A V N I  P O Z I V

Više
Plakat

S obzirom da su započeli radovi na čišćenju poljoprivrednih i drugih površina te spaljivanju korova, suhe trave i ostalog niskog raslinja, upozoravamo i apeliramo na građane da prilikom spaljivanja biljnog otpada na otvorenim prostorima, prvenstveno šumama i poljoprivrednim površinama, posebnu pozornost obrate pri rukovanju vatrom ili lakozapaljivim predmetima koji bi mogli izazvati požare. Takvi se požari zbog nedovoljne pozornosti mogu proširiti na šume, stambene i gospodarske objekte te ugroziti ljudske živote.

Više
Sastanak MO

U Gradskoj vijećnici u Pregradi u četvrtak, 4. ožujka 2021. održan je sastanak gradonačelnika Marka Vešligaja i zamjenice Gordane Križanec Ružić s predsjednicima Vijeća mjesnih odbora grada Pregrade.

Prvom ovogodišnjem sastanku odazvali su se predsjednici svih mjesnih odbora Grada Pregrade, a na dnevnom redu našlo se održavanje nerazvrstanih cesta te asfaltiranje u 2021. godini.

Više
Akcija sadnje drveća
Grad Pregrada i ove se godine priključio Tjednu kolektivne sadnje stabala u RH.
Više
Sanacija krovišta mrtvačnice u Stipernici
Završeni su radovi na sanaciji krovišta na mrtvačnici u Stipernici, u kojima je zamijenjen dio dotrajale i oštećene krovne konstrukcije te je na krovnu konstrukciju postavljena nova krovna limarija i pokrov. Radove je izvela Zanatska zadruga KUNA-GORA, a vrijednost radova po ponudbenom troškovniku iznosila je 51.761,00 kn (bez PDV-a).
Više

Search form

Obavijesti


Ured gradonačelnika ima uredovno vrijeme za primanje građana i građanki utorkom i to od 15 do 18 sati svakog 2. i 4. utorka u mjesecu (kad će raditi i jedan službenik), dok 1., 3. i 5. utorka u mjesecu ima uredovno vrijeme od 8 do 11 sati. Sastanak se može i ugovoriti na telefon 049/376-052.