Postupci bagatelne nabave

Naručitelj: Grad Pregrada
Klasa:  602-01/15-01/36
Urbroj:  2214/01-04-15-3
Pregrada,  03.11.2015.

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izgradnja školskog  igrališta uz zgradu Područne škole u  Stipernici,  prema troškovniku  u  privitku.

Više

Naručitelj: Grad Pregrada
Klasa:  602-01/15-01/37
Urbroj:  2214/01-04-15-3
Pregrada,  28.10.2015.                P O Z I V                                         
                                                za dostavu ponuda

1 Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2 Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Opremanje dječjeg  igrališta Kuna – park u Pregradi i dječjeg igrališta u Mjesnom odboru Benkovo, prema troškovniku  u  privitku.

3 Procijenjena vrijednost nabave:  84.000,00 (bez PDV-a).

Više

Naručitelj: Grad Pregrada
Klasa:  602-01/15-01/36
Urbroj:  2214/01-04-15-3
Pregrada,  23.10.2015.

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1 Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2 Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izgradnja školskog  igrališta uz zgradu Područne škole u  Stipernici,  prema troškovniku  u  privitku.

Više

Naručitelj: Grad Pregrada
Klasa:  340-01/15-01/66
Urbroj:  2214/01-04-15-3
Pregrada,  23.10.2015.

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1 Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2 Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izgradnja ceste u Poslovnoj zoni Pregrada,   prema troškovniku  u  privitku.

Više

Displaying izmjena dokumentacije plin.jpg

Više
Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

 

1. Naziv javnog naručitelja:  GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija-  Sanacija donjeg ustroja slijedećih nerazvrstanih cesta:
u Kostelu zadružni dom – Vešligaji, 
Pregrada Vrhi- Premrli – Kapelica (Mikulaši) 
Sanacija kolnika Ulica Rikarda Jorgovanića – Pregrada Vrhi
prema troškovnicima u privitku

Više

                                                       P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada,

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija-  Sanacija mosta na potoku Sopotnici u Pavlovcu Pregradskom, a sve prema troškovniku u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave:  120.000,00 kn  (bez PDV-a).

4. Kriterij za odabir ponude:  najniža cijena

Više

  P O Z I V
                                         
       za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija-  Zamjena drvene stolarije na Upravnoj zgradi Grada Pregrade, a sve prema troškovniku u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave: 160.000,00 kn (bez PDV-a)

4. Kriterij za odabir ponude: najniža cijena

Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2, Pregrada.

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija:  Modernizacija vinskih cesta na područja Grada Pregrade – dodatak,   NC Plemenšćina – Kostel -  dionica I i  NC Pregrada Vrhi – Plemenšćina – dionica II,  sve  prema troškovnicima  u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave:  179.280,000 kn  (bez PDV-a).

Više

Stranice