Postupci bagatelne nabave

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

 

1. Naziv javnog naručitelja:  GRAD PREGRADA, Josipa Karla Tuškana 2,  49218 Pregrada.

2. Opis predmeta nabave i tehnička specifikacija: Izrada projektne dokumentacije nogostupa uz županijske ceste ŽC 2096  i  ŽC 2151, te nerazvrstanu cestu kroz Kolariju, prema specifikaciji u privitku.

3. Procijenjena vrijednost nabave:  88.000,00 kn  bez PDV-a

Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

 

1. Naziv javnog naručitelja: GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada

Više

                                                     P O Z I V
                                         
                                                za dostavu ponuda

1. Naziv javnog naručitelja GRAD PREGRADA, J.K. Tuškana 2, Pregrada,

Više

                                                     P O Z I V

                                                za dostavu ponuda

 

Više

Stranice