Članovi Gradskog vijeća

Gradsko vijeće predstavničko je tijelo građana Grada Pregrade i tijelo izabrano na temelju općeg biračkog prava na neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, na način određen zakonom. Gradsko vijeće donosi akte u okviru prava i dužnosti Grada Pregrade te obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Slijedom provedenih lokalnih izbora (16. svibnja 2021.), konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade održana je 10. lipnja 2021. godine.

Članovi/ce Gradskog vijeća i članovi/ce odbora Gradskog vijeća:

Red.

br.

Ime i prezime

Stranka

E-mail

1.

Vesna Petek, predsjednica

vesnap

SDP

petek.vesna@yahoo.com

2.

Davorka Filipčić, prva potpredsjednica

Davorka Filipčić

ZS

filipcic.davorka@gmail.com

3.

Valerija Hržica, druga potpredsjednica

Valerija hržica

HDZ

valerija.hrzica@gmail.com

4.

Jasna Vnuk, članica

Jasna Vnuk

SDP

jasnavnuk2@gmail.com

5.

Gordana Križanec Ružić, članica

Gordana Križanec Ružić

SDP

kgordana4@gmail.com

6.

Zdravka Žiger, članica

Zdravka Žiger

SDP

zdravka.ziger@gmail.com

7.

Zdravko Vrbanc, član

Zdravko Vrbanc

SDP

zdravko.vrbanc.hr@gmail.com

8.

Zvonimir Gretić, član

Zvonimir Gretić

SDP

zvonimir.gretic@gmail.com

9.

Veronika Gajšak, članica

Veronika Gajšak

SDP

veronika.gajsak@hotmail.com

10.

Stjepan Miklaužić, član

Stjepan Miklaužić

ZS

miklauzicstjepan07@gmail.com

11.

Marina Čuček, članica

Marina Čuček

HDZ

marinacucek61@gmail.com

12.

Goran Horvat, član

Goran Horvat

D-HSS

ghorva39@gmail.com

13.

Vesna Liber, članica

Vesna Liber

Domov

inski

pokret

vesna.liber@gmail.com

 

Brzi pristup