Kontakt stranica

Grad Pregrada
Josipa Karla Tuškana 2
49218 Pregrada

OIB:01467072751
IBAN:2523400091835200009

Telefon: 049/376-052, 049/376-155
Faks: 049/376-132
E-mail: grad@pregrada.hr

Gradonačelnik:
Marko Vešligaj, dipl. oec. univ. spec. pol.
marko.vesligaj@pregrada.hr

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
Marija Golub, mag. iur.
marija.golub@pregrada.hr

Upravni odjel za financije i gospodarstvo
Krunoslav Golub, mag.oec.
krunoslav.golub@pregrada.hr

 

Zamjenica službenika za informiranje:
Renata Posavec
renata.posavec@pregrada.hr

Brzi pristup