Datoteke

Nazivposloži silazno Datoteka Datum
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu_2019. godina 05.02.2019
Izvješće o radu Gradske knjižnice Pregrada za 2013. godinu 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Muzej Grada Pregrade 25.03.2015
Izvjestaji Turisticka zajednica 25.03.2015
Konsolidirani izvjestaji Grad Pregrada 25.03.2015
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 02.04.2015
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.04.2015
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih st 11.09.2019
Odluka o načinu realizacije odmora za učenike Glazbene škole Pregrada tijekom nastavne godine 2019./2020. 10.07.2019
Plan nabave za 2015.g. Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015
Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2016. 18.02.2016
Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2017. godinu 19.01.2017
Plan prijma u službu Grada Pregrade za 2019. godinu 14.01.2019
Plan prijma za 2016. 18.02.2016

Stranice