Datoteke

Nazivposloži uzlazno Datoteka Datum
Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2016. 18.02.2016
Plan nabave za 2015.g. Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015
Odluka o načinu realizacije odmora za učenike Glazbene škole Pregrada tijekom nastavne godine 2019./2020. 10.07.2019
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Grada Pregrade namijenjenih financiranju političkih st 11.09.2019
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.04.2015
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 02.04.2015
Konsolidirani izvjestaji Grad Pregrada 25.03.2015
Izvjestaji Turisticka zajednica 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Muzej Grada Pregrade 25.03.2015
Izvještaji proračuna za 2014.g. (obrasci) - Gradska knjižnica Pregrada 25.03.2015
Izvješće o radu Gradske knjižnice Pregrada za 2013. godinu 25.03.2015
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu_2019. godina 05.02.2019
Izmjene pravilnika o unutarnjem redu 2015. 18.02.2016
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 03.02.2017
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 08.05.2015

Stranice