Datoteke

Nazivposloži uzlazno Datoteka Datum
Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz Proračuna Grada Pregrade za 2019. godinu za redovito godišnje financiranje svake političke stranke zastupljene u predstavničkom tijelu Grada Pregrade 10.03.2020
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu_2019. godina 05.02.2019
Izmjene pravilnika o unutarnjem redu 2015. 18.02.2016
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 03.02.2017
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 08.05.2015
Izmjene i dopune statuta 02.04.2015
Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade 02.05.2018
Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu 02.04.2015
Izmjene i dopune pravilnika o radu 02.04.2015
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE 2015. 29.05.2017
IZMJENE I DOPUNE POSLOVNIKA GRADSKOG VIJEĆA GRADA PREGRADE 29.05.2017
Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu 08.05.2015
Izmjene i dopune Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pregrade 11.09.2019
III. izmjene i dopune pravilnika o radu 11.07.2016
II. Izmjene i dopune Pravilnika o radu 04.12.2015

Stranice