Datoteke

Naziv Datoteka Datumposloži uzlazno
Pregrada Business Area 30.06.2016
Pregrada Business Area PDF Details (1MB)
Plan prijma na stručno osposobljavanje za 2016. 18.02.2016
Plan prijma za 2016. 18.02.2016
Izmjene pravilnika o unutarnjem redu 2015. 18.02.2016
II. Izmjene i dopune Pravilnika o radu 04.12.2015
Izmjene i dopune Plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za 2015. godinu 08.05.2015
Izmjene Pravilnika o unutarnjem redu 08.05.2015
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada 02.04.2015
Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti 02.04.2015
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka 02.04.2015
Izmjene i dopune pravilnika o unutarnjem redu 02.04.2015
Pravilnik o unutarnjem redu 02.04.2015
Izmjene i dopune pravilnika o radu 02.04.2015
Pravilnik o radu 02.04.2015
Poslovnik o radu gradskog vijeća 02.04.2015

Stranice