Dječje gradsko vijeće Grada Pregrade

Odluka o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća donesena je 16. rujna 2014. godine.
Dječje gradsko vijeće  Grada Pregrade osnovano je u okviru akcije Grad Pregrada-prijatelj djece, kao institucionalan  okvir za  ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Pregrade, a koja se provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Janka Leskovara  Pregrada i Područnih škola,  te Osnovne škole Đure Prejca  Desinić, za učenike  koji imaju prebivalište na području Grada Pregrade odnosno Vinagore. 

Sjedište Dječjeg gradskog vijeća je u Pregradi, J. K. Tuškana 2. Dječje gradsko vijeće ima Statut. Statut donosi Gradsko vijeće Grada Pregrade, na prijedlog Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade.

Konstituirajuća sjednica drugog saziva Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade održana je 22.11.2016. godine.

Dječja gradonačelnica je Marta Hercigonja, a zamjenica dječje gradonačelnice Lara Jazbec.

Predsjednica Gradskog vijeća je Ela Leskovar.

Voditeljicom Dječjeg gradskog vijeća nakon vrlo uspješnog vođenja prvog saziva Dječjeg gradskog vijeća ponovno je imenovana Jasna Vnuk.

Vijećnici/ce Dječjeg gradskog vijeća Grada Pregrade:

1. Idora Tomašković,OŠ Janka Leskovara,

2. David Peer,OŠ Janka Leskovara,

3. Paola Sekušak,OŠ Janka Leskovara,

4. Ivan Martinko,OŠ Janka Leskovara,

5. Lucija Horvat,OŠ Janka Leskovara,

6. Lorena Šurić,OŠ Janka Leskovara,

7. Nika Šimun,OŠ Janka Leskovara,

8. Lara Jazbec,OŠ Janka Leskovara,

9. Kjara Matkun,OŠ Janka Leskovara

10. Marta Hercigonja,OŠ Janka Leskovara,

11. Mihael Bedeniković,PŠ Sopot,

12. Ivan Filipčić, PŠ Stipernica,

13. Karlo Vrhovski,PŠ Benkovo,

14. Renato Šoštarić,PŠ Gorjakovo,

15. David Pavlinec, OŠ Đure Prejca.

Prilog