Sazvana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Sri, 07/06/2023 - 18:26
pregrada

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 25/18, 05/20, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Vesna Petek sazvala je 14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade koja će se održati dana 15. lipnja 2023. (četvrtak) u gradskoj vijećnici, J. K. Tuškana 2 s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade
 2. Usvajanje Izvještaja o radu u 2022. godini i Financijskog izvještaja za 2022. godinu Gradskog društva Crvenog križa Pregrada
 3. Usvajanje Izvještaja o radu u 2022. godini i Financijskog izvještaja za 2022. godinu Vatrogasne zajednice Grada Pregrade,
 4. Usvajanje Izvještaja o radu u 2022. godini, Financijskog izvještaja za 2022. godinu i Izvještaja Sportske zajednice Grada Pregrade o korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade za 2022. godinu,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za zapošljavanje radnika u Dječjem vrtiću „Naša radost“ Pregrada,
 7. Razmatranje i prihvaćanje Izvješća o radu Niskogradnje d.o.o., Godišnjeg financijskog izvješća o poslovanju Niskogradnje d.o.o. te donošenje Odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022.g., Odluke o uporabi dobiti za 2022.g. te Odluke o prihvaćanju Izvješća o poslovanju, o raspoređivanju dobiti te razrješnici Upravi i Nadzornom odboru
 8. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe Grada Pregrade za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Pregrade za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Pregrade za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa potpore poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2022. godinu
  • Izvješća o izvršenju Programa sufinanciranja kamata na kreditne programe HAMAG-BICRO u 2022. godini
  • Izvješća o izvršenju Programa utroška dijela sredstva boravišne (turističke) pristojbe za godinu
 9. Donošenje I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2023. godinu:
  • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2023. godinu
  • Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi za 2023.g.
  • Izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 10. Izvješće o korištenju proračunske zalihe za 1.-3. i 4.-6. 2023.
 11. Razmatranje prijedloga i donošenje Zaključka o potpori razvoju brdovitih naselja grada Pregrade
 12. Razmatranje prijedloga i donošenje Rezolucije o proglašenju Grada Pregrade sigurnim mjestom za žene
 13. Razno

Materijali za 14. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku: 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Događanja

Brzi pristup