Sazvana 15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Pon, 04/09/2023 - 16:47
pregrada

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 25/18, 05/20, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Vesna Petek sazvala je 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade koja će se održati dana 11. rujna 2023. (ponedjeljak) u gradskoj vijećnici, J. K. Tuškana 2 s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade
 2. Razmatranje Godišnjeg izvješća o radu Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada za odgojno-obrazovnu 2022./2023. godinu te donošenje Zaključka u usvajanju istog
 3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića „Naša radost“ Pregrada
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o utvrđivanju pripadnosti Lokalnoj akcijskoj grupi Zagorje-Sutla
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Statutarne Odluke o Izmjenama i dopunama Statuta Grada Pregrade
 6. Razmatranje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine i donošenje zaključka o prihvaćanju istog
 7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o IV. Izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi za područje grada Pregrade
 8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o I. Izmjenama i dopunama Odluke o dodjeli jednokratne potpore za novorođeno dijete
 9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o III. Izmjenama i dopunama Odluke o financijskim pravima učenika i studenata s područja Grada Pregrade
 10. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o mjerama, kriterijima i postupcima za poticanje rješavanja stambenog pitanja mladih na području grada Pregrade
 11. Informacija VIOP d.o.o. - Godišnje izvješće za 2022. godinu
 12. Informacija VIOP d.o.o. - Revizorsko izvješće za 2022. godinu
 13. Razno.

Materijali za 15. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku:  15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Događanja

Brzi pristup