Sazvana 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Čet, 22/02/2024 - 20:10
pregrada

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 05/20, 8/21) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 29.02.2024. (četvrtak) s početkom u 18:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade
 2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o Planu upisa u odgojno-obrazovnu 2024./2025. godinu u Dječji vrtić „Naša radost“ Pregrada
 3. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti DV Naša radost Pregrada za provedbu postupka jednostavne nabave za predmet nabave: „Usluga izmjene unutarnje stolarije“
 4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti člana Društva na imenovanje direktora Niskogradnje d.o.o.,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o ovlašćivanju gradonačelnika za donošenje potrebnih akata vezanih uz usklađenje temeljnog kapitala Niskogradnje d.o.o.,
 6. Prihvaćanje Izvješća o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pregrade za 2023. godinu
 7. Usvajanje Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2023. godinu
 8. Usvajanje Izvješća o izvršenju plana djelovanja na području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 9. Razmatranje prijedloga i prihvaćanje Izvješća o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2023. godine
 10. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja za 2023. godinu
 11. Proglašenje nerazvrstane ceste S-10-I
 12. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pregrade
 13. Razno

 

Materijali za 19. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku   19. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Događanja

Brzi pristup