Sazvana 20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Pon, 15/04/2024 - 20:04
pregrada

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije 25/18, 05/20, 8/21) sazivam 19. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade, koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Pregrade dana 22.04.2024. (ponedjeljak) s početkom u 18:00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade
 2. Usvajanje Izvješća o radu i izvršenja proračuna za 2023. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe
 3. Usvajanje Izmjena Godišnjeg plana i programa rada Glazbene škole Pregrada za šk. god. 2023./2024.
 4. Usvajanje Izvještaja o radu u 2023. godini, Financijskog izvještaja za 2023. godinu i Izvještaja Sportske zajednice Grada Pregrade o korištenju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade za 2023. godinu,
 5. Usvajanje Izvješća o radu i izvršenja financijskog plana za 2023. godinu Muzeja grada Pregrade Zlatko Dragutin Tudjina
 6. Usvajanje Izvješća o radu i izvršenja financijskog plana za 2023. godinu za POU Pregrada
 7. Usvajanje Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana za 2023. godinu Gradske knjižnice Pregrada
 8. Usvajanje Godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna Grada Pregrade za 2023. godinu i Izvješća o korištenju proračunske zalihe Grada Pregrade za 2023. godinu
  • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu Grada Pregrade za 2023. godinu
  • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi Grada Pregrade za 2023. godinu
  • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Pregrade za 2023. godinu
  • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstva od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2023. godinu
  • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2023. godinu
  • Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2023. godinu
 9. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u rekonstrukciju nerazvrstane ceste i nogostupa s oborinskom odvodnjom na P-15 (D206 - Ulica Kolarija – Ulica Stjepana Beloševića – Vrhi Pregradski – Ž2118)
 10. Informacija - Izvješće poljoprivrednog redara za 2023. godinu
 11. Razno

Materijali za 20. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku  

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Događanja

Brzi pristup