Financije i gospodarstvo

Grad Pregrada prijavljuje i provodi aktivnosti od strateškog značenja u području komunalnih, gospodarskih i društvenih djelatnosti. Upravna tijela Grada imaju dugogodišnje iskustvo u pripremi projektne dokumentacije, provođenjem javne nabave, koordinacijom projektnih partnera te administrativnoj i operativnoj provedbi infrastrukturnih i drugih projekata.

O prijašnjem iskustvu Grada Pregrade u provedbi infrastrukturnih projekata u posljednje tri godine govori niz projekata detaljno prikazanih u sljedećoj tablici:

2013.

       

NAZIV PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

VRIJEDNOST PROJEKTA

IZVORI FINANCIRANJA

ULOGA U PROJEKTU

Dogradnja i rekonstrukcija  zgrade Dječjeg vrtića u Pregradi

u tijeku

515.038,09 kn

Min. reg. Razvoja i fondova EU, Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti

voditelj projekta
(Min.reg.r.-230.000, FZO 72.701,82)

Izgradnja Područne škole u Stipernici

u tijeku

83.661,29 kn

Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti

voditelj projekta
(FZO 163.173,58)

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

dovršen

1.622.595,05 kn

Krapinsko-zagorska županija

voditelj projekta
(KZŽ 78.871,25)

2014.

       

NAZIV PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

VRIJEDNOST PROJEKTA

IZVORI FINANCIRANJA

ULOGA U PROJEKTU

Dogradnja i rekonstrukcija  zgrade Dječjeg vrtića u Pregradi

u tijeku

47.875,00 kn

Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti                

voditelj projekta
(sred.prenijeta Vrtiću, FZO doznačio  18.801,44)

Izgradnja Područne škole u Stipernici

u tijeku

385.113,21 kn

Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti,                 Krapinsko-zagorska županija

voditelj projekta
(FZO 30.994,50, KZŽ 300.000)

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

dovršen

682.386,38 kn

Krapinsko-zagorska županija

voditelj projekta
(KZŽ 50.000 za projekte C1 i P38, za asf. ceste Jakopić 29.625,00 i kom. akcije  25.000,00)

Modernizacija vinskih cesta

dovršen

903.734,25 kn

Min. reg. razvoja i fondova EU

voditelj projekta
(MRR- 722.987,40)

Izgradnja autobusnih stajališta

dovršen

50.736,94 kn

Krapinsko-zagorska županija

voditelj projekta
(KZŽ 6.007,50)

Mladi za Pregradu Pregrada za mlade

u tijeku

30.500,00 kn

Min. socijalne politike i mladih

asistent voditelja projekta
(Min.soc.politike i mladih - 69.250,00)

Otvoreni grad

dovršen

187.371,08 kn

Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

asistent voditelja projekta
(Zaklada - 147.000,00)

Ulaganja u infrastrukturu poslovne zone

dovršen

98.593,75 kn

Krapinsko-zagorska županija

voditelj projekta
(KZŽ za projekte 98.593,75)

Zamjena stolarije na upravnoj gradskoj zgradi

dovršen

200.818,00 kn

Min. gospodarstva,                                 Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti

voditelj projekta
(Min.gosp.dozn.u 2014.-119.370,88 + FZO dozn.u 2015.-73.061,00)

2015.

       

NAZIV PROJEKTA

FAZA PROJEKTA

VRIJEDNOST PROJEKTA

IZVORI FINANCIRANJA

ULOGA U PROJEKTU

Dogradnja i rekonstrukcija  zgrade Dječjeg vrtića u Pregradi

u tijeku

164.125,28 kn

Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti                

voditelj projekta

Izgradnja Područne škole u Stipernici i izgradnja pripadajućeg igrališta

dovršen

802.973,49 kn

Fond zaštite okoliša i energ. učinkovitosti,                 Krapinsko-zagorska županija, Min. reg. razvoja i fondova EU

voditelj projekta

Uređenje diječjih igrališta

dovršen

157.268,75 kn

Min. reg. razvoja i fondova EU

voditelj projekta
(Min.RR-100.000)

Asfaltiranje nerazvrstanih cesta

 

173.750,00 kn

Krapinsko-zagorska županija

voditelj projekta
(KZŽ 50.000,00 za projekte C1 i P38- doznačeno u 2014.)

Mladi za Pregradu Pregrada za mlade

dovršen

62.408,50 kn

Min. socijalne politike i mladih

asistent voditelja projekta
(Min.SP i mladih-69.250,00 -dozn.u 2014.)