Financije i gospodarstvo

PROJEKT OTVORENI GRAD 

- vrijednost projekta 147.000,00 kuna

- period provedbe projekta: 2013. - 2014.g.

Grad Pregrada sklopio je 27. prosinca 2013. godine s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva Sporazum o sufinanciranju projekta društvenog razvoja u lokalnoj zajednici pod nazivom „Otvoreni grad“, a namjera mu je bila osigurati uređenje adekvatnog prostora za rad mnogobrojnih udruga sa gradskog područja. Radi se o prostorima u aneksu zgrade Grada, a prostori za korištenje su tako dodijeljeni KUD-u Pregrada, Šahovskom klubu Pregrada, Udruzi promicatelja klapske i zavičajne glazbe „Kmeti“, Pregradi info, Civilnoj udruzi građana (CUG), Društvu „Naša djeca“ Pregrada, Gljivarskom društvu „Lisičica“, Udruzi uzgajatelja malih životinja „Zagorje“ i Udruzi pčelara „Medeni“ iz Pregrade. Udruge su tako na korištenje dobile prostore koji će im osigurati bolje uvjete djelovanje i veći doprinos zajednici. U okviru projekta uređena je i Gradska vijećnica koja će tako služiti udrugama kao mjesto za održavanje seminara, prezentacija, tribina i raznih drugih aktivnosti. Isto tako, u okviru projekta održano je niz radionica, predavanja i edukacija namijenjenih udrugama i građanima.

PROJEKT "MODERNIZACIJA VINSKIH CESTA NA PODRUČJU GRADA PREGRADE"

- vrijednost projekta 903.750,00 kn 

- projekt je sufinanciran od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u iznosu od 723.000,00 kuna

- vrijeme provedbe projekta: 2014. godina

Grad Pregrada prijavio se početkom 2014. godine na natječaj Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u sklopu Programa održivog razvoja lokalne zajednice, na kojemu je sa svojim projektom "Modernizacija vinskih cesta na području grada Pregrade" ostvario prava na sufinanciranje i modernizaciju vinskih cesta u iznosu od 723.000,00 kuna. Radovi asfaltiranja odvijali su se na tri dionice, prva dionica Golčeci-Cesarci-Tepeši-Premerli proteže se duljinom od 1300 metara, druga dionica Plemenšćina-Kostel duljinom od 1000 metara, te treća dionica Pregrada Vrhi-Plemenšćina duljinom od 600 metara. Ovim projektom je asfaltirano i modernizirano 2900 metara vinsko turističkih cesta na području Plemenšćine, a sve s ciljem razvoja turizma i vinogradarstva na području Grada Pregrade, povećanja broja turista, revitalizacije postojećih vinogradarskih, vinskih i turističkih kapaciteta te u konačnici, povećanja lokalne zaposlenosti.

 

PROJEKT "ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU"

- vrijednost projekta 200.000,00 kn

- projekt je sufinanciran od strane Ministarstva gospodarstva sa 120.000,00 kuna i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80.000,00 kuna

- vrijeme provedbe projekta: 2014. godina

Grad Pregrada prijavio se na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u sklopu financiranja projekata Energetske učinkovitosti u zgradarstvu sa projektom koji ima za cilj unapređenje energetske učinkovitosti na zgradi u vlasništvu Grada Pregrade na način da se zamijeni postojeća stolarija na prvom katu zgrade. U sklopu projekta Energetske učinkovitosti u zgradarstvu, Grad Pregrada je ostvario prava na sufinanciranje u iznosu od 80.000,00 kuna. Kako je Grad Pregrada već ranije iste  godine ostvario prva na sufinanciranje istog projekta od strane Ministarstva gospodarstva u iznosu od gotovo 120.000,00 kuna, tako je ukupna investicija za navedeni projekt u iznosu od 200.000,00 kuna potpuno financijski osigurana sredstvima od strane Ministarstva gospodarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

 

PROJEKT "MLADI ZA PREGRADU, PREGRADA ZA MLADE"

- vrijednost projekta 92.946,00 kuna

- projekt je sufinanciran od strane Ministarstva socijalne politike i mladih sa 69.250,00 kuna

- vrijeme provedbe projekta: 2014.-2015.g.

Grad Pregrada u partnerstvu s Kulturno umjetničkim društvom Pregrada i Klubom mladih tehničara Krapinsko-zagorske županije ostvario je prava na novčana sredstva, te je  16.09.2014. potpisan ugovor u iznosu od 69.250,00 kuna putem projekta Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade, kojeg financira Ministarstvo socijalne politike i mladih. Projekt "Mladi za Pregradu, Pregrada za mlade" kroz izradu Gradskog programa za mlade dati će mogućnost mladima na području Pregrade da se aktivnije uključe u rad lokalne zajednice te da osnaže svoje djelovanje kroz razne aktivnosti i da kroz sustav informiranja upoznaju zajednicu o politikama za mlade. Kao početna faza projekta odabrana je anketa za dobivanje korisnih podataka od mladih. Svrha anketiranja je dobivanje podloge za utvrđivanje prioritetnih potreba te izrada Programa djelovanja za mlade u Gradu Pregradi, kao i akcijskog plana za provedbu tog programa. U sklopu projekta održana je i dvodnevna edukacija o javnim politikama i politikama za mlade na kojoj su se polaznici imali prilike upoznati s osnovnim demografskim karakteristikama mladih, postojećim pravnim okvirom javnih politika za mlade na europskoj i nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini, kao i uspješnim primjerima implementacije gradskih programa za mlade. Projekt još uvijek traje, a završetak projekta planiran je sredinom 9. mjeseca.