Financije i gospodarstvo

Poduzetnička zona grada Pregrade

Pregrada Business Area.pdf (1MB)

Pregrada Business Area

Gradsko vijeće Grada Pregrade 18. ožujka 2002. godine donijelo je Odluku o uključivanju u Program razvoja poduzetničkih zona u jedinicama lokalne i područne samouprave (Klasa: 022-05/02-01/25, Urbroj: 2214/01-02-03-1). Navedene godine započela je izgradnja Poduzetničke zone, koja danas obuhvaća ukupnu površinu od 39 hektara, a od toga 26 hektara čini slobodnu površinu. 
Poduzetnička zona bila je obuhvaćena već prvim PPUG (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 1/98) iz 1998. godine, dok je danas obuhvaćena  Urbanističkim planom naselja Pregrada (“ Službeni glasnik KZŽ”, broj 13/08) iz 2008. godine, te novim Prostornim planom uređenja Grada Pregrade iz 2015. godine (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/15). Poduzetnička zona Pregrada definirana je Prostornim planom uređenja Grada Pregrade (“Službeni glasnik KZŽ”, broj 18/15), a nakon stupanja na snagu  Odluke o stavljanju izvan snage Urbanističkog plana uređenja naselja Pregrada donijet će se Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Pregrada. 
Potrebno je napomenuti kako je Ministarstvo poduzetništva i obrta, temeljem Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/2013, NN 114/2013, NN 41/2014), izvršilo objavu Poduzetničke zone u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture.
U poslovnoj zoni trenutno se nalazi 11 poslovnih subjekata.
U prošloj godini započela je, a ove godine dovršena investicija proizvodnog pogona za strojnu obradu materijala  vrijedna oko 4 milijuna kuna. Navedena investicija značajna je jer je prva nakon nekoliko godina "zatišja" u gradnji poslovnih objekata u gradu Pregradi, a sve uzrokovano teškom gospodarskom situacijom. Osim navedene investicije, novo društvo koje se bavi međunarodnim transportom tereta i osobnih automobila  započelo je izgradnju poslovnog objekta na području Poduzetničke zone. 
Sukladno navedenom jasno je vidljiva potreba daljnjih ulaganja u Poduzetničku zonu, kako bi bila što privlačnija i kvalitetnija podloga za daljnje investicije. Prostorno je planirana, a od komunalne infrastrukture poslovna zona sadrži struju, plin, vodu, kanalizaciju i telefon. Grad Pregrada nastoji u skladu sa svojim mogućnostima učiniti Poduzetničku zonu što privlačnijom za nove investicije. Primjer navedenog je oslobođenje komunalne naknade za sve novoizgrađene poslovno-proizvodne prostore i to u prvoj godini 100%, u drugoj godini 75% i u trećoj godini 50%. Također  Poduzetnička zona biti će definirana Prostornim planom uređenja Grada Pregrade.
    

Poslovna zona Pregrada prostorno je planirana, a od komunalne infrastrukture poslovna zona sadrži struju, plin, vodu, kanalizaciju i telefon. 

Poticajne mjere i olakšice:

Oslobođenje plaćanja komunalnog doprinosa do 100% za nove poslovno proizvodne prostore. 

Oslobođenje komunalne naknade za sve novoizgrađene poslovno-proizvodne prostore i to u prvoj godini 100%, u drugoj godini 75% i u trećoj godini 50%

Prometna povezanost

Udaljenost od ceste 0,1 km, autoceste 25 km, željeznice 25 km, zračne luke 71 km, morske luke 205 km te do grada Zagreba 66 km. 

Pregrada Business Area Details