Gospodarenje otpadom

OBAVLJANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI PRIKUPLJANJA ODVOZA I ODLAGANJA KOMUNALNOG OTPADA

Na području grada Pregrade obavljanje komunalne djelatnosti prikupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada obavlja poduzeće EKO-FLOR PLUS d.o.o temeljem Ugovora o koncesiji. 

Odvoz otpada na području Grada Pregrade za domaćinstva vrši se


  • jednom tjedno za biootpad iz biorazgradivog komunalnog otpada,
  • jednom mjesečno za otpadni papir i karton iz biorazgradivog komunalnog otpada,
  • jednom mjesečno za otpadnu plastiku i metal iz biorazgradivog komunalnog otpada,
  • jednom (1) tjedno za miješani komunalni otpad u naselju Pregrada, te u naseljima Benkovo, Bregi Kostelski, Bušin, Cigrovec, Donja Plemenšćina, Gabrovec, Gorjakovo, Gornja Plemenšćina, Klenice, Kostel, Kostelsko, Mala Gora, Marinci, Martiša Ves, Pavlovec Pregradski, Sopot, Stipernica, Svetojurski Vrhi, Valentinovo, Velika Gora, Vinagora, Višnjevec,Vojsak, Vrhi Pregradski i Vrhi Vinagorski,
  • jednom godišnje za staklo,
  • dva puta godišnje za krupni (glomazni) otpad.

Prijave o odbačenom otpadu mogu se podnijeti:

pisano na e-mail adresu: grad@pregrada.hr,

putem aplikacije Na dlanu

ili na adresu Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2,

odnosno komunalnom redaru Grada Pregrade, Mariji Presečki na broj telefona;

Tel.: 049/376-052,

Mob.: 091/376-0526.

Brzi pristup