Gradonačelnik

Gradonačelnik: Marko Vešligaj, dipl.eoc.

marko.vesligaj@pregrada.hr

Zamjenica gradonačelnika: Gordana Križanec Ružić

gordana@pregrada.hr 

Administrativna tajnica gradonačelnika; Renata Posavec

Telefon; 049/376-052

renata.posavec@pregrada.hr

Uredovni dani

Svakog drugog i četvrtog utorka u mjesecu gradonačelnik Marko Vešligaj, od 10. rujna 2013. godine do daljnjega ureduje i prima građane na razgovor od 15,00 do 18,00 sati. Osim gradonačelnika uredovno radno vrijeme jednog službenika (prema rasporedu) u kancelariji broj 15 trajat će u isto vrijeme, drugog i četvrtog utorka u mjesecu od 15,00 do 18,00 sati. Tog dana službenik će uredovati u svom uredu od 10,00 do 15,00 sati.
U slučaju odsutnosti gradonačelnika u navedeno vrijeme uredovat će zamjenica gradonačelnika Gordana Križanec Ružić ili predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz.

Radno vrijeme u ostale radne dane ostaje isto kao i do sada za sve službenike i namještenike.
Uredovno vrijeme gradonačelnika za građane prvog, trećeg i eventualno petog utorka bit će kao i do sada od 08,00 do 11,00 sati.

 

RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA;

Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Pregrade;
1. Marija Marjanović; predsjednica povjerenstva, (Grad Pregrada)
2. Ksenija Ogrizek, članica (Grad Pregrada)
3. Štefica Pasarić, članica (GDCK Pregrada)
4. Vesna Glas, članica (patronažna sestra, Ambulanta Pregrada)
5. Valentina Huha, članica (CZSS Krapina, Podružnica Pregrada)
6. Jasna Ćurković, članica (patronažna sestra, Ambulanta Desinić)
7. Tanja Antonić, članica.

Predstavnici Grada Pregrade za kontrolu izvršenja ugovora o javnoj nabavi;
1. Marija Salamon; predsjednica povjerenstva,
2. Štefanija Bedeniković,
3. Renata Posavec.

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i javnog natječaja vezano za komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora;

1. Ivan Škrinjar; predsjednik povjerenstva,
2. Martina Kobilar Kantoci,
3. Ksenija Ogrizek,
4. Marijan Hohnjec,
5. Renata Posavec.

Ovlašteni predstavnici za provedbu postupka javne nabave;
1. Ksenija Ogrizek; predsjednica,
2. Martina Kobilar Kantoci,
3. Škrinjar Ivan.

Povjerenstvo za donošenje Odluka vezanih uz komunalno gospodarstvo;
1. Zlatko Šorša; predsjednik povjerenstva,
2. Martina Kobilar Kantoci,
3. Ksenija Ogrizek,
4. Andrea Cobović,
5. Marijan Hohnjec,
6. Robert Baričević.

Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave bagatelne vrijednosti;
1. Martina Kobilar Kantoci,
2. Ksenija Ogrizek,
3. Štefanija Bedeniković.

Povjerenstvo za provedbu Povelje o suradnji Grada Pregrade i udruga civilnog društva;
1. Tajana Broz: predsjednica povjerenstva,
2. Josip Krušlin,
3. Ksenija Ogrizek,
4. Zdravko Bedeniković,
5. Štefanija Petek.

Povjerenstvo za klizišta;
1. Darko Hrestak,
2. Romica Hrestak,
3. Josip Krog,
4. Mladen Burić,
5. Davorin Drenški,
6. Darko Zagvozda,
7. Marko Vešligaj.

Odbor za dodjelu stipendije;
1. Zdravka Žiger Žgela; predsjednica odbora,
2. Natalija Leskovar,
3. Josip Krog,
4. Boris Karažija,
5. Marija Marjanović.

Odbor za gospodarstvo:
1. Ivan Škrinjar; predsjednik odbora,
2. Dragutin Špiljak,
3. Robert Posavec,
4. Julije Fišter,
5. Milan Burić,
6. Darko Topolko.

Odbor za društvene djelatnosti;
1. Zdravka Žiger Žgela; predsjednica odbora,
2. Dubravko Leskovar,
3. Tajana Broz,
4. Dario Zagvozda,
5. Draženka Gretić,
6. Miljenko Gorup.

Organizacijski odbor "Branja grojzdja";
1. Marko Vešligaj; predsjednik odbora,
2. Sanja Škrinjar,
3. Draženka Gretić,
4. Ivan Pogačić,
5. Vlado Večerić,
6. Robert Zdolc,
7. Dubravko Gorup,
8.  Slavica Vidaček,
9. Gordana Krizmanić,
10. Snježana Drenški,
11. Bojana Štruk.