Gradonačelnik

Gradonačelnik: Marko Vešligaj, dipl.eoc.

marko.vesligaj@pregrada.hr

Zamjenica gradonačelnika: Gordana Križanec Ružić

gordana@pregrada.hr 

Administrativna tajnica gradonačelnika; Renata Posavec

Telefon; 049/376-052

renata.posavec@pregrada.hr

Uredovni dani

Svakog drugog i četvrtog utorka u mjesecu gradonačelnik Marko Vešligaj, od 10. rujna 2013. godine do daljnjega ureduje i prima građane na razgovor od 15,00 do 18,00 sati. Osim gradonačelnika uredovno radno vrijeme jednog službenika (prema rasporedu) u kancelariji broj 15 trajat će u isto vrijeme, drugog i četvrtog utorka u mjesecu od 15,00 do 18,00 sati. Tog dana službenik će uredovati u svom uredu od 10,00 do 15,00 sati.
U slučaju odsutnosti gradonačelnika u navedeno vrijeme uredovat će zamjenica gradonačelnika Gordana Križanec Ružić ili predsjednica Gradskog vijeća Tajana Broz.

Radno vrijeme u ostale radne dane ostaje isto kao i do sada za sve službenike i namještenike.
Uredovno vrijeme gradonačelnika za građane prvog, trećeg i eventualno petog utorka bit će kao i do sada od 08,00 do 11,00 sati.

 

RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA;

Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Pregrade;
1. Marija Marjanović; predsjednica povjerenstva, (Grad Pregrada)
2. Ksenija Ogrizek, članica (Grad Pregrada)
3. Štefica Pasarić, članica (GDCK Pregrada)
4. Vesna Glas, članica (patronažna sestra, Ambulanta Pregrada)
5. Valentina Huha, članica (CZSS Krapina, Podružnica Pregrada)
6. Jasna Ćurković, članica (patronažna sestra, Ambulanta Desinić)
7. Tanja Antonić, članica.

Predstavnici Grada Pregrade za kontrolu izvršenja ugovora o javnoj nabavi;
1. Marija Salamon; predsjednica povjerenstva,
2. Štefanija Bedeniković,
3. Renata Posavec.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:

 1. Gordana Križanec Ružić, predsjednica,
 2. Krunoslav Golub, član,
 3. Ksenija Ogrizek, članica.

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i javnog natječaja vezano za komunalne djelatnosti
koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora;

1. Ivan Škrinjar; predsjednik povjerenstva,
2. Martina Kobilar Kantoci,
3. Ksenija Ogrizek,
4. Marijan Hohnjec,
5. Renata Posavec..

Povjerenstvo za donošenje Odluka vezanih uz komunalno gospodarstvo;
1. Zlatko Šorša; predsjednik povjerenstva,
2. Martina Kobilar Kantoci,
3. Ksenija Ogrizek,
4. Andrea Cobović,
5. Marijan Hohnjec,
6. Robert Baričević.

Povjerenstvo za provedbu postupka javne nabave bagatelne vrijednosti;
1. Martina Kobilar Kantoci,
2. Ksenija Ogrizek,
3. Štefanija Bedeniković.

Povjerenstvo za klizišta;
1. Darko Hrestak,
2. Romica Hrestak,
3. Josip Krog,
4. Mladen Burić,
5. Davorin Drenški,
6. Darko Zagvozda,
7. Marko Vešligaj.

Odbor za dodjelu stipendije;
1. Vesna Petek; predsjednica odbora,
2. Marija Marjanović, članica,
3. Hrvoje Novak, član,
4. Boris Karažija, član,
5. Josip Krog, član.

Odbor za gospodarstvo:
1. Ivan Škrinjar; predsjednik odbora,
2. Dragutin Špiljak,
3. Robert Posavec,
4. Julije Fišter,
5. Milan Burić,
6. Darko Topolko.

Odbor za društvene djelatnosti;
1. Zdravka Žiger Žgela; predsjednica odbora,
2. Dubravko Leskovar,
3. Tajana Broz,
4. Dario Zagvozda,
5. Draženka Gretić,
6. Miljenko Gorup.

Organizacijski odbor za organizaciju manifestacije "Branje grojzdja";

 1. Marko Vešligaj; predsjednik odbora,
 2. Gordana Križanec Ružić, članica,
 3. Krunoslav Golub, član,
 4. Ksenija Ogrizek, članica,
 5. Karolina Hostić, članica,
 6. Draženka Gretić, članica,
 7. Slavica Vidaček, članica,
 8. Snježana Drenški, članica,
 9. Gordana Krizmanić, članica,
 10. Zdravka Žiger Žgela, članica,
 11. Zlatko Šorša, član,
 12. Saša Kolar, član,
 13. Dragutin Bračun, član,
 14. Ivan Škrinjar, član.