Gradonačelnik

Gradonačelnik: Marko Vešligaj, univ. spec. pol.

marko.vesligaj@pregrada.hr

 

Uredovni dani

Svakog drugog i četvrtog utorka u mjesecu gradonačelnik Marko Vešligaj (od 10. rujna 2013. godine) prima građane na razgovor od 15,00 do 18,00 sati.

Osim gradonačelnika uredovno radno vrijeme jednog službenika (prema rasporedu) u kancelariji broj 15 trajat će u isto vrijeme, drugog i četvrtog utorka u mjesecu od 15,00 do 18,00 sati. Tog dana službenik će uredovati u svom uredu od 10,00 do 15,00 sati.

Radno vrijeme u ostale radne dane ostaje isto kao i do sada za sve službenike i namještenike.
Uredovno vrijeme gradonačelnika za građane prvog, trećeg i eventualno petog utorka je od 08,00 do 11,00 sati.

 

RADNA TIJELA GRADONAČELNIKA;

Povjerenstvo za socijalnu skrb Grada Pregrade:
1. Marija Marjanović; predsjednica povjerenstva, (Grad Pregrada)
2. Ksenija Ogrizek, članica (Grad Pregrada)
3. Štefica Pasarić, članica (GDCK Pregrada)
4. Vesna Glas, članica (patronažna sestra, Ambulanta Pregrada)
5. Valentina Huha, članica (CZSS Krapina, Podružnica Pregrada)
6. Jasna Ćurković, članica (patronažna sestra, Ambulanta Desinić)
7. Tanja Antonić, članica.

Povjerenstvo za provedbu natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade:

 1. Ksenija Ogrizek, predsjednica,
 2. Marija Marjanović, članica,
 3. Krunoslav Golub, član. 

Povjerenstvo za dodjelu i ponovnu dodjelu nekretnina u vlasništvu Grada Pregrade na korištenje organizacijama civilnog društva:

 1. Ksenija Ogrizek, predsjednica,
 2. Marija Marjanović, članica,
 3. Renata Posavec, članica.

Predstavnici Grada Pregrade za kontrolu izvršenja ugovora o javnoj nabavi;
1. Marija Salamon; predsjednica povjerenstva,
2. Štefanija Bedeniković,
3. Renata Posavec.

Stručno povjerenstvo za javnu nabavu:

 1. Ksenija Ogrizek, predsjednica,
 2. Krunoslav Golub, član,
 3. Marija Marjanović, članica.

Povjerenstvo za provedbu prikupljanja ponuda i javnog natječaja vezano za komunalne djelatnosti koje se mogu obavljati na temelju pisanog ugovora;
1. Gordana Križanec Ružić; predsjednik povjerenstva,
2. Krunoslav Golub,
3. Ksenija Ogrizek,
4. Mladen Burić,
5. Renata Posavec.

Povjerenstvo za provedbu postupka jednostavne nabave;
1. Krunoslav Golub,
2. Ksenija Ogrizek,
3. Štefanija Bedeniković.

Odbor za dodjelu stipendije;
1. Vesna Petek; predsjednica odbora,
2. Marija Marjanović, članica,
3. Hrvoje Novak, član,
4. Boris Karažija, član,
5. Josip Krog, član.

Odbor za gospodarstvo:
1. Ivan Škrinjar; predsjednik odbora,
2. Dragutin Špiljak,
3. Robert Posavec,
4. Julije Fišter,
5. Milan Burić,
6. Denis Burić.

Organizacijski odbor za organizaciju manifestacije "Branje grojzdja";

 1. Marko Vešligaj; predsjednik odbora,
 2. Gordana Križanec Ružić, članica,
 3. Krunoslav Golub, član,
 4. Ksenija Ogrizek, članica,
 5. Karolina Hostić, članica,
 6. Draženka Gretić, članica,
 7. Slavica Vidaček, članica,
 8. Snježana Drenški, članica,
 9. Gordana Krizmanić, članica,
 10. Zdravka Žiger Žgela, članica,
 11. Zlatko Šorša, član,
 12. Saša Kolar, član,
 13. Dragutin Bračun, član,
 14. Ivan Škrinjar, član.

Brzi pristup