Gradovi prijatelji

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi uređena su pitanja suradnje gradova s drugim odgovarajućim jedinicama lokalne samouprave u zemlji i inozemstvu. Sukladno odredbama Zakona u Statutu Grada Pregrade utvrđeni su oblici suradnje s drugim jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave radi ostvarivanja zajedničkog interesa u unaprjeđivanju gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka.

GRAD ILOK

Suradnja s Gradom Ilokom uspostavljena je 2015. godine potpisivanjem Sporazuma o uspostavljanju suradnje između Grada Iloka i Grada Pregrade. Ilok je najistočniji grad Republike Hrvatske. Područje grada Iloka zarana je naseljeno i bogato kulturnim nasljeđem, o čemu svjedoče nalazi od prapovijesti, preko rimskog razdoblja do zlatnog razdoblja srednjeg i novog vijeka. Grad Ilok poznat je po vinogradima, vrsnim vinogradarima i svjetski poznatim vinima. Na blagim brežuljcima Fruške Gore vinograde sade još od Ilira i rimskog doba. Od tada pa do danas vinogradarstvo i vinarstvo jedna su od glavnih gospodarskih grana tog kraja. Ilok i vino nerazdvojni su već više od dva tisućljeća. Zanimljivo je to što su u Iloku vinski podrumi smješteni u gradu. U gotovo svakoj ulici nalazi se barem jedna vinarija-podrum. Vinogradi se, pak, nalaze na svim okolnim brežuljcima, kao i u Pregradi.

Tijekom godine u Iloku se održava više kulturno-turističko-gospodarskih i zabavnih, sada već tradicionalnih, manifestacija. Najpoznatije su „Iločka berba grožđa“ (u rujnu), „Vinkovo“ (u siječnju), „Kapistranovo“ (u listopadu) i „Festival glumca“ (u svibnju).

OBČINA ŽUŽEMBERK

Sporazum o suradnji između Občine Žužemberk i Grada Pregrade sklopljen je 2017. godine čime je započeo proces suradnje na temelju partnerstva, jednakopravnosti, međusobnog povjerenja i dobrobiti između dvije jedinice lokalne samouprave. Kao i na pregradskom području, Rimljani su na Dolenjskem gradili ceste i tu počinju naše mnogobrojne sličnosti. Pregrada je prema legendi, dobila svoje ime jer se nalazila pred srednjevjekovnim gradom, Kostel-gradom, a Žužemberk je nastao i izgradio se oko Žužemberškog grada. Kostel-gradom su upravljali grofovi Celjski i Keglevići, a Žužemberškim gradom vladali su  Herbert Turjaški (general Hrvatske regije tog vremena). Neko vrijeme su ga iznajmljivali i grofovi Celjski, no najveći trag ostavila je obitelj Ausperger (Habsburg) zbog koje se Žužemberk razvio kao trgovinsko i gospodarsko središte. 

Pregrada se razvila zahvaljujući rudnicima ugljena te prvoj tvornici za izradu lijekova u RH, dok se mjesto Žužemberk  razvilo zahvaljujući rudnicima željezne rude, a mogu se podičiti i jednom od prvih tvornica za izradu papira u Sloveniji. 

Brzi pristup