Groblja, prijevoz pokojnika i pogrebne usluge

Zakonom o pogrebničkoj djelatnosti (NN 36/15 i 98/19) uređuje se sadržaj, način i uvjeti za obavljanje pogrebničke djelatnosti, prava i obveze pogrebnika, stručna osposobljenost, evidencija osoba s položenim stručnim ispitom za obavljanje pogrebničke djelatnosti, nadzor nad primjenom Zakona i druga pitanja bitna za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2006/123/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 12. 12. 2006. o uslugama na unutarnjem tržištu (SL L 376, 27. 12. 2006.).

Pogrebničkom djelatnosti u smislu ovoga Zakona smatra se:

– preuzimanje i prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka od mjesta smrti, odnosno mjesta na kojem se nalazi umrla osoba ili posmrtni ostaci do nadležne patologije, sudske medicine, groblja, krematorija, zračne luke, autobusnog kolodvora, željezničkog kolodvora, pomorske ili riječne luke i ostalih terminala za prijevoz putnika ili robe, poslovnog prostora pogrebnika ili drugih mjesta određenih posebnim zakonom

– organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe u Republici Hrvatskoj u skladu s posebnim propisima

– organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz Republike Hrvatske u inozemstvo u skladu s posebnim zakonima i međunarodnim sporazumima

– organizacija prijevoza i prijevoz umrle osobe iz inozemstva u skladu s ovim Zakonom i međunarodnim sporazumima, uključujući i preuzimanje umrle osobe u zračnoj luci, autobusnom kolodvoru, željezničkom kolodvoru, pomorskoj ili riječnoj luci i ostalim terminalima za prijevoz putnika ili robe, iz pogrebnikova poslovnog prostora te prijevoz do groblja odnosno krematorija ili drugih mjesta u Republici Hrvatskoj, kao i provoz umrle osobe kroz Republiku Hrvatsku

– organizacija i ishođenje dokumentacije za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka

– organizacija pogreba ili ispraćaja

– prodaja pogrebne opreme i pogrebnih potrepština

– organizacija prodaje cvijeća i svijeća

– organizacija tiskanja obavijesti o smrti (osmrtnica) te objava popratnih sadržaja (obavijesti, posljednji pozdravi, zahvale, sjećanja) u tiskanim i elektroničkim medijima

– organizacija glazbenih usluga

– organizacija i pružanje usluga njege tijela umrle osobe

– organizacija vjerskih obreda

– kremiranje umrle osobe izvan groblja

– organizacija prosipanja pepela pokojnika u prirodi (more, rijeke, šume, planine, livade i sl.)

– pohrana i čuvanje urne s posmrtnim ostacima pokojnika u prostoru pogrebnika

– ostali poslovi nužni za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

 

Prilog Size
Odluka o grobljima 3.18 MB

Brzi pristup