Datoteke

Datoteka
Obrazloženje uz I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu
Zaključak o usvajanju I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu
I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Pregrade za 2022. godinu
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe za razdoblje od 1.1.-30.6.2022.
Obrazloženje uz polugodišnje izvršenje Proračuna (1.1-30.6.2022.)
Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Proračuna od 1.1. do 30.6.2022.
Izvršenje Proračuna Grada Pregrade 1.-6.2022.
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2022.
Odluka o davanju na privremeno ili povremeno korištenje Gradske kavane
Obrazloženje uz izvršenje Proračuna za 2021. godinu
Zaključak o izvršenju Proračuna za 2021. godinu
Izvješće o korištenju Proračunske zalihe za razdoblje od 01.01.-31.12.2021. godine
Godišnje izvješće o izvršenju proračuna Grada Pregrade za 2021. godinu
Izmjene Pravilnika o radu
Registar ugovora za 2021. godinu
II. Izmjene i dopune Plana savjetovanja s javnošću u 2022. godini
Izmjene i dopune Plana savjetovanja u 2022. godini
Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje 01.07.-31.12.2021.
Odluka o dodjeli nagrade Naj volonter_ka i volonterska akcija
Bilješke uz financijski izvještaj za 2021. godinu
Financijski izvještaj za 2021. godinu
Pravilnik o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro
Plan savjetovanja s javnošću u 2022. godini
Izvješće- redovito godišnje financiranje političkih stranki u GV Grada Pregrade
Popis sponzorstava i donacija u 2021. godini
Pravilnik o unutarnjem redu upravnih odjela Grada Pregrade
Godišnji plan natječaja/javnih poziva za financiranje programa/ projekata/ manifestacija od interesa za opće dobro iz Proračuna
Godišnji plan raspisivanja Javnih natječaja 2022. za su/ financiranje programa/ projekata u sklopu javnih potreba u sportu Grada
Zapisnik s 4. sjednice Gradskog vijeća
Popis sponzorstava i donacija u 2020. godini

Brzi pristup