Sazvana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Objavljeno Sri, 10/05/2023 - 18:07
pregrada
Datum

Temeljem članka 56. stavak 1. Poslovnika o radu Gradskog vijeća Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ 25/18, 05/20, 8/21) predsjednica Gradskog vijeća Vesna Petek sazvala je 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pregrade koja će se održati dana 17. svibnja 2023. (srijeda) u gradskoj vijećnici, J. K. Tuškana 2 s početkom u 18 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći

DNEVNI RED

  1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća Grada Pregrade,
  2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora „Sanacija nerazvrstanih cesta na području grada Pregrade“,
  3. Usvajanje Izvješća o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade za 2022. godinu,
  4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kratkoročnom zaduživanju Grada Pregrade u 2023. godini,
  5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju imena trga i ulica u naselju gradskog karaktera Pregrada,
  6. Razno

Materijali za 13. sjednicu Gradskog vijeća dostupni su na linku:  13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pregrade

Događanja

Brzi pristup