Javni poziv za prijavu kandidata/kinja za dodjelu nagrade "Naj-volonter/ka" i "Volonterska akcija" za 2023. godinu

Objavljeno Čet, 12/01/2023 - 12:49
VOLONT

Temeljem članka 52. Statuta Grada Pregrade („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 6/13, 17/13, 7/18, 16/18 - pročišćeni tekst, 5/20, 8/21, 38/22, 40/23) i čl. 4. Pravilnika o dodjeli nagrade naj-volonteru/ki i volonterskoj akciji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 2/20) gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

JAVNI POZIV ZA PRIJAVU KANDIDATA/KINJA ZA DODJELU NAGRADE

“NAJ-VOLONTER/KA“ I „VOLONTERSKA AKCIJA“

ZA 2023. GODINU

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Nagrada “NAJ-VOLONTER/KA“ i „VOLONTERSKA AKCIJA“ su godišnja priznanja koje dodjeljuje Grad Pregrada za volonterski doprinos kojim volonteri/ke i volonterske akcije doprinose:

 • poboljšanju kvalitete života osobe/a, skupine/a osoba ili općoj dobrobiti
 • aktivnom uključivanju osobe/a ili skupine/a u društvena zbivanja
 • razvoju humanijeg društva i volonterstva.

II. KATEGORIJE NAGRADE

Nagrada “NAJ-VOLONTER/KA” i „VOLONTERSKA AKCIJA“ dodjeljuju se u sljedećim kategorijama:

 1. NAJ-VOLONTER/KA u kategoriji mladi volonteri/ke

(15 - 30 godina) u obliku zahvalnice,

 1. NAJ-VOLONTER/KA u kategoriji odrasli volonteri/ke

(31+ godina) u obliku zahvalnice

 1. „VOLONTERSKA AKCIJA GODINE“ u iznosu od 265,45 eura (2.000,00 kn).

III. OPĆI UVJETI I SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

Prijedlog kandidata/kinja odnosno akcije za dodjelu nagrade “NAJ-VOLONTER/KA” i “VOLONTERSKA AKCIJA“ mogu podnijeti:

 • organizatori volontiranja u smislu članka 7. Zakona o volonterstvu (Narodne novine, broj 58/07, 22/13 i 84/21) (udruga, zaklada, ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba)) sa sjedištem na području grada Pregrade
 • korisnici organiziranog volontiranja (fizičke ili pravne osobe koje primaju usluge volontiranja)
 • volonter osobno.

U kategorijama Naj-volontera/ki predložena može biti svaka fizička osoba koja:

 • obavlja volonterske aktivnosti sukladno odredbama Zakona o volonterstvu;
 • ima navršenih 15 godina i više
 • volontirala je u organizacijama koje su definirane Zakonom o volonterstvu kao organizatori (udruga, zaklada, ustanova i svaka druga pravna osoba iz čijeg osnivačkog akta proizlazi da nije osnovana s ciljem stjecanja dobiti (neprofitna pravna osoba))
 • ima prebivalište na području grada Pregrade.

U kategoriji volonterske akcije predložena volonterska akcija može biti svaka akcija koja:

- prikazuje konkretne volonterske akcije/aktivnosti i promovira volonterstvo

- uključuje građane/ke u aktivnosti od općeg dobra za zajednicu

- potiče lokalni razvoj na području grada Pregrade

- je završila tijekom 2023. godine, bez obzira na datum početka.

Prijava za nagradu „NAJ-VOLONTER/KA“ mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Podatke o predlagatelju (naziv/ime i prezime, adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime ovlaštene osobe za pravne osobe, telefon/mobitel, e-mail)
 2. Podatke/Životopis o kandidatu/kinji
 3. Opis rada kandidata/kinje s obrazloženjem (što znači njegov rad za prijavitelja, čime se ističe ispred drugih volontera, vrste poslova koje je obavljao, broj volonterskih sati koje je odradio, dužina volonterskog staža i dr.)
 4. Dokumentaciju koja potvrđuje da kandidat/kinja ispunjava kriterije i uspješnost djelovanja u području za koje se dodjeljuje nagrada (preslika ugovora i/ili potvrde o volontiranju, fotografije, novinski članci, izvješća s volontiranja i dr.)

Prijava za nagradu „VOLONTERSKA AKCIJA“ mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

 1. Podatke o predlagatelju (naziv/ime i prezime, adresa sjedišta/prebivališta, ime i prezime ovlaštene osobe za pravne osobe, telefon/mobitel, e-mail)
 2. Opis volonterske akcije s obrazloženjem (organizator, značaj, opis poslova, trajanje, broj uključenih volontera/ki)
 3. Fotografije volonterske akcije – najmanje 2 fotografije
 4. Druge materijale koji potvrđuju volontersku akciju (fotografije, novinski članci, linkovi, tiskovni materijal i sl.).

 

IV. NAČIN PRIJAVE

Prijava kandidata/kinje odnosno akcije mora sadržavati potpunu dokumentaciju koja je navedena u točci III. Javnog poziva.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

V. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijave na ovaj Javni poziv je 10. ožujka 2023. godine.

Prijave se dostavljaju putem pošte ili osobnom predajom u pisarnicu Grada Pregrade, soba broj 15, na adresu Grad Pregrada, Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Josipa Karla Tuškana 2, 49218 Pregrada ili putem e-maila grad@pregrada.hr, s naznakom “Javni poziv za dodjelu nagrade “NAJ-VOLONTER/KA” i „VOLONTERSKA AKCIJA“ za 2023. godinu“

VI. POSTUPAK I KRITERIJI ODABIRA

Gradonačelnik Grada Pregrade imenovat će Povjerenstvo za odabir nagrade “NAJ-VOLONTER/KA” i „VOLONTERSKA AKCIJA“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo će donijeti odluku sukladno sljedećim kriterijima:

 • trajanje i učestalost volontiranja
 • doprinos za organizatora volontiranja i korisnika volontiranja od volonterskih aktivnosti kandidata/kinje ili volonterske akcije
 • -doprinos za širu zajednicu od volonterskih aktivnosti kandidata/kinje i volonterske akcije
 • specifičnosti u volonterskim aktivnostima predložene/og kandidata/kinje ili akcije koje ga/ju razlikuju od drugih kandidata/kinja/akcija.

VII. OBJAVA REZULTATA

Odluka o dodjeli nagrade “NAJ-VOLONTER/KA“ i „VOLONTERSKA AKCIJA“ bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Pregrade, www.pregrada.hr, a odabrani kandidati/kinje i organizator volonterske akcije će o konačnoj odluci biti pismeno obaviješteni.

Nagrada “NAJ-VOLONTER/KA” i „VOLONTERSKA AKCIJA“ bit će uručena dobitnicima na svečanosti povodom Dana grada Pregrade 2024.

VIII. PITANJA VEZANA UZ PRIJAVU

Sva pitanja vezana uz prijavu na ovaj Javni poziv mogu se postaviti elektroničkim putem, slanjem upita na adresu nikolina.sostaric@pregrada.hr ili na broj telefona 049/376-052.

KLASA: 230-01/24-02/01

URBROJ: 2140-5-03/03-24-1

Pregrada, 09.02.2024.

GRADONAČELNIK

Marko Vešligaj, univ. spec. pol.

Javni natječaji

Brzi pristup