Komunalni sustav

Na području grada Pregrade veterinarske usluge obavlja Veterinarska stanica d.o.o. iz Pregrade, koja pruža usluge kao što su sakupljanje i prijevoz nusproizvoda životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi Kategorije 1 - lešine životinja s javnih površina, nadzor o držanju kućnih ljubimaca (pasa i mačaka), registracija i cijepljenje kućnih ljubimaca, eutanaziranje starih i bolesnih kućnih ljubimaca i njihovo neškodljivo uklanjanje te ostalih poslova.

Veterinarska stanica obvezna je obavljati ugovorene poslove sukladno zakonskim propisima, na poziv nadležnih službi Grada Pregrade, a osobito:

  • uklanjati pregaženu, odnosno uginulu divljač ili domaće životinje, s javnih površina koje se nalaze na području grada Pregrade,
  • sakupljati i dostavljati lešine s javnih površina koje su sumnjive na zaraznu bolest Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu,
  • vršiti nadzor o držanju pasa,
  • na poziv gradskih službi izvršiti identifikaciju pasa koji se bez nadzora nalaze na javnoj površini te dojaviti podatak o tome radi moguće naplate kazne vlasniku od strane komunalne službe,
  • na poziv gradskih službi izvršiti identifikaciju pasa "lutalica", obaviti hvatanje i sprovođenje do skloništa za životinje,
  • provjeravati registraciju i cijepljenje pasa u skladu s Naredbom, a o neizvršenom obavijestiti nadležna tijela,
  • eutanazirati stare i bolesne pse i mačke na zahtjev vlasnika i neškodljivo ih uklanjati,
  • obavljati i druge poslove sukladno Zakonu o veterinarstvu (Narodne novine, br. 82/13, 148/13, 115/18 i 52/21, Zakonu o zaštiti životinja (Narodne novine, br. 102/17 i 32/19) te Odluci Grada Pregrade

Veterinarska služba dostupna je u svako vrijeme, a poslove obavlja u šestodnevnom radnom tjednu i to od ponedjeljka do petka od 07,00 do 14,00 sati te subotom od 07,00 do 12,00 sati, a u slučajevima osobite hitnosti obaviti će intervencije i u drugo vrijeme, izvan redovno predviđenog radnog vremena.

Brzi pristup