Mjesni odbori

1

Mjesna samouprava predstavlja institucionalne oblike sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana. Mjesna samouprava može utjecati na uređenje naselja, pitanja stanovanja, zdravstva, predškolskog odgoja, a može utjecati i na radno vrijeme javnih službi i ugostiteljskih objekata, regulaciju prometa i dr.

Oblici mjesne samouprave u Gradu Pregradi su mjesni odbori, a osnivaju se Statutom Grada Pregrade

MJESNI ODBORI

Mjesni odbori osnivaju se za jedno naselje, više međusobno povezanih naselja ili za dio većeg naselja koji u odnosu na ostale dijelove čini zasebnu razgraničenu cjelinu (dio naselja).

Tijela mjesnog odbora su vijeće mjesnog odbora, čije članove biraju svi građani s pravom glasa koji imaju prebivalište na području mjesnog odbora, i predsjednik vijeća mjesnog odbora, koga članovi vijeća biraju iz svojih redova

MO BENKOVO MO BUŠIN MO CIGROVEC MO GORJAKOVO MO KOSTEL MO PLEMENŠĆINA MO PREGRADA MO SOPOT MO STIPERNICA MO VINAGORA

Brzi pristup