Rekonstrukcija nerazvrstane ceste C1-PETROVINA-MENJAČKI

Rekonstrukcija nerazvrstane ceste C1-PETROVINA-MENJAČKI

 

  • Korisnik: Grad Pregrada

 

Projekt je u skladu s mjerom 07 »TEMELJNE USLUGE I OBNOVA SELA U RURALNIM PODRUČJIMA« IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014.-2020., Podmjera 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“, Tip Operacije 7.2.2. „Ulaganja u građenje nerazvrstanih cesta.“

 

Kratki opis projekta:

Rekonstrukcijom građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa-nerazvrstane ceste, 3. skupine u naseljima Vrhi Pregradski i Cigrovec prometno će se povezati ova dva naselja te će se stanovnicima tih naselja omogućiti lakše prometovanje navedenom dionicom te osigurati njihova kvaliteta života.

Cilj projekta je rekonstrukcija nerazvrstane ceste koja povezuje dva naselja. Jedan od ciljeva je i bolja prometna povezanost koja će stanovnicima omogućiti lakše prometovanje te lakši i bolji pristup vozilu Hitne pomoći, policiji i vatrogascima u hitnim slučajevima. Samim time stanovnicima u tim naseljima će se poboljšati kvaliteta života. Prema posljednjem popisu stanovništva na području naselja Vrhi Pregradski živi 395 stanovnika dok na području naselja Cigrovec živi 414 stanovnika. Ova dva naselja su po broju stanovnika dva najveća naselja na području grada Pregrade, iza naselja Pregrada. Rekonstrukcijom nerazvrstane ceste stanovnicima će se pružiti temeljne usluge koje treba imati svako ruralno područje.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU: 1.266.267,85 kn/ 1.200.685,70 kn,

Razdoblje provedbe projekta: do 1.10.2018.

 

 

www.ruralnirazvoj.hr

Slika
program ruralnog razvoja EU

Brzi pristup