Adresar

Objavljeno Sub, 20/03/2021 - 14:49
adresar

 

GRAD PREGRADA:

e-mail: grad@pregrada.hr

tel: 049/376-052, 376-155

 

URED GRADONAČELNIKA:

e-mail: marko.vesligaj@pregrada.hr

tel: 049/376-052

 

OSNOVNA ŠKOLA JANKA LESKOVARA PREGRADA:

e-mail: ured.ospregrada@skole.hr

tel: 049/376-114

 

SREDNJA ŠKOLA PREGRADA:

e-mail: ss-pregrada@kr.t-com.hr

tel: 049/382-150

 

DJEČJI VRTIĆ „NAŠA RADOST“:

e-mail: dv-nasa-radost@kr.t-com.hr

Tel: 049/377-489

 

GRADSKA KNJIŽNICA PREGRADA:

E-mail: knjiznica@pregrada.hr

tel: 049/376-111

 

MUZEJ GRADA PREGRADE ZLATKO DRAGUTIN TUDJINA

E-mail: muzej@pregrada.hr

Tel. 099/376-1222

 

TZP SRCE ZAGORJA

E-mail: info@srcezagorja.com

Tel: 049/232-106

 

DVD GRADA PREGRADE:

E-mail: dobrovoljno.vatrogasno.društvo.pregrada@kr.t-com.hr

Tel: 049/376-147

 

ZAGORSKA JAVNA VATROGASNA POSTROJBA

Tel:193, 049/500-209, Fax: 049/222-512,

E-mail: jvp.zabok@kr.htnet.hr

Zajednički poslovi:

Tel: 049/221-315, Fax: 049/500-338,

E-mail: info@zagorskajvp.hr

 

POLICIJSKA POSTAJA PREGRADA:

Tel: 049/201-439, 201-410

 

DOM ZDRAVLJA PREGRADA:

tel: 049/376-120, 376-160, 376-164

 

VETERINARSKA STANICA:

E-mail: vetst@inet.hr

Tel: 049/377-780

 

AUTOBUSNI KOLODVOR PREGRADA:

E-mail: pupregrada@presecki.hr

Tel: 049/377-855, 377-850

 

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB PODRUŽNICA PREGRADA:

Tel: 049/376-029, 376-099

 

HZZ područni ured Krapina, Ispostava Pregrada:

Tel: 049/376-138

 

HEP PREGRADA:

Tel: 049/ 225-567, 225-456

 

CRVENI KRIŽ PREGRADA:

E-mail: gdck.pregrada@gmail.com

Tel: 049/376-013, 099/7200-206

 

ŽUPNI URED PREGRADA:

e-mail: bdm@zupa.pregrada.hr

Tel: 049/376-081

 

LJEKARNA VODOLŠAK:

Tel: 049/377-400

HUMPLIN d.o.o.

e-mail: humplin@humplin.hr

Tel: 0800 200 174

Službe priprav.: 049/340-778

 

VODOOPSKRBA I ODVODNJA PREGRADA D.O.O. (VIOP)

e-mail: info@viop.hr

tel: 049/376-126

fax: 049/377-447 

 

NISKOGRADNJA D.O.O.

e-mail: info@niskogradnjapregrada.hr

tel: 049/376-126, fax: 049/377-447

 
Novosti

Brzi pristup