Gradski program za mlade 2021.-2025.

Objavljeno Pet, 02/04/2021 - 11:26
mladi
Datum

Na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Pregrade održanoj 15. prosinca 2020. vijećnice i vijećnici jednoglasno su donijeli Odluku o donošenju novog Gradskog programa za mlade za razdoblje od 2021. do 2025. godine.

Naime, Grad Pregrada zajedno s partnerom Pregrada.info – udrugom za informiranje prijavio je projekt „Za mlade u Pregradi – Gradski program za mlade 2021-2025“ ukupne vrijednosti 146.520,00 kuna na Javni poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2019./2020. godinu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (sadašnjeg Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.). Za provedbu projekta odobreno je 99 tisuća kuna, dok je ostatak sufinanciran iz Gradskog proračuna za 2020. godinu. Projektom se željelo potaknuti mlade na preuzimanje uloga aktivnih građana u lokalnoj zajednici, stimulirati razvoj njihovih kompetencija za rješavanje lokalnih potreba i problema te podići razina informiranosti mladih o njihovim pravima i mogućnostima, a naposljetku i donijeti novi Gradski program za mlade.

Za izradu Gradskog programa za mlade osnovana je i radna skupina, a kako bi došli do podataka od velikog broja mladih, Grad Pregrada napravio je upitnik koji se mogao ispuniti online, a obradom i analizom podataka dobiveni su konačni rezultati iz područja demografije, informiranja, provođenja slobodnog vremena, sporta, problema mladih, aktivnog sudjelovanja mladih u zajednici, volontiranja i budućnosti u Pregradi. Osim upitnika, proveli smo i fokus grupe s učenicima, studentima i mladim obiteljima, a prijedlozi su prikupljani i na javnim akcijama u sklopu manifestacije Branje grojzdja.

„Iako epidemiološka situacija nije dozvolila provedbu svih planiranih aktivnosti, uspjeli smo napraviti jedan kvalitetan program koji sadrži konkretne mjere“, istaknuo je član radne skupine i član Savjeta mladih Zvonimir Gretić.

Radna skupina je na temelju rezultata upitnika i fokus grupa provedenih među mladima definirala područja unutar kojih bi se GPM trebao razvijati, kako bi se mladima na području Pregrade omogućilo aktivnije uključenje u rad lokalne zajednice. Novi program za mlade fokusira se na područja na kojima je uočeno kako postoji prostor za poboljšanje i daljnji razvoj gradskih politika dok će se postojeće politike i programi nastaviti redovno evaluirati i unaprjeđivati. Tako je novi gradski program za mlade podijeljen je u četiri poglavlja koja se odnose na aktivizam mladih, zdravlje i zdravstvenu zaštitu, stanovanje, obitelj i ekonomsko osamostaljenje mladih te na provođenje slobodnog vremena, obrazovanje i kulturu.

O razini provedenosti Programa brinut će, ne samo Grad Pregrada, nego i Savjet mladih grada Pregrade koji će imati obvezu jednom godišnje izvještavati Gradsko vijeće o provedbi aktivnosti.

„Riječ je o strateškom dokumentu za mlade Grada Pregrade kojim će se nastojati poboljšati kvaliteta života mladih, kroz stvaranje socijalnih, ekonomskih, obrazovnih, kulturnih i drugih preduvjeta za njihov kvalitetan razvoj. Ono što je važno napomenuti, ovaj Program nije dokument sam za sebe. Na njega će se referirati sve one naše razvojne strategije koje mi u gradu radimo ili su sad u postupku izrade“, rekao je gradonačelnik Marko Vešligaj.

Važno je istaknuti da su mjere navedene u novom programu, ali i indikatori uspješnosti provedbe znatno konkretniji, što može rezultirati kvalitetnijom provedbom te naposljetku povećanom razinom zadovoljstva mladih.

Novi gradski program za mlade od 2021. do 2025. možete preuzeti u prilogu.

Novosti

Brzi pristup