Javi poziv za za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi

Objavljeno Pon, 28/01/2019 - 14:54
pregrada
Datum

Na temelju članka 7. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2018. godinu  („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 15/18), Gradonačelnik Grada Pregrade objavljuje

 JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih financijskih sredstava za mjeru Programa potpora poljoprivredi na području Grada Pregrade za 2018. godinu

Zahtjevi se podnose u zatvorenim kuvertama neposredno u pisarnici Grada Pregrade ili preporučenom pošiljkom na adresu:

GRAD PREGRADA

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Pregrade

Josipa Karla Tuškana br. 2

49218 PREGRADA

s naznakom „Program potpora poljoprivredi – NE OTVARATI“.

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Grada Pregrade, a najkasnije do 15. prosinca 2018. godine.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Tekst Javnog poziva i potrebni Obrasci nalaze se u prilogu.

Brzi pristup