Sportska zajednica grada Pregrade

Grad Pregrada posjeduje bogatu sportsku tradiciju, osobito kada su u pitanju programi treninga i natjecanja sportaša, sportske manifestacije, sport učenika i poticanje sportske rekreacije građana.
Osnivanjem Sportske zajednice grada Pregrade željeli bi da ona postane glavni nositelj sportskih aktivnosti u gradu Pregradi koja danas okuplja 7 članica – sportskih udruga – koje se bave s 6 različitih sportova. Osnovni cilj Zajednice je promicanje i organizacija svih vidova sporta u gradu Pregradi. Članovi Zajednice mogu postati sve aktivne sportske udruge koje su registrirane sa sjedištem na području grada Pregrade kao i svi ostali pravni subjekti koji djeluju u sportu u grada.

Sportsku zajednicu Grada Pregrade danas čine 7 udruga sa područja grada Pregrade:

  1. NK Pregrada,
  2. ŽNK Pregrada,
  3. Šahovski klub Pregrada,
  4. HPD „Kunagora“ Pregrada,
  5. Udruga RUŽ, 
  6. ŠRD Gorica,
  7. TK Pregrada.

Tijela SZGP:

  1. Skupština (22 člana),
  2. Izvršni odbor (7 članova),
  3. Nadzorni odbor  (3 člana),

Predsjednik: Damir Gorup

Dopredsjednik: Denis Burić

Tajnik/ca: Davor Rogina

 

Brzi pristup