Jedno od najviših mjesta na području Pregrade su Bregi Kostelski. Na njihovom najvišem brežuljku nalazi se kapela Sv. Stjepana, u narodu znana kao kapela Sv. Štefana. Upravo na tom brijegu, a ispred kapelice, svake se Bijele nedjelje u godini završava manifestacija „Kostelska Uskrsna pištola“. Događanje tog dana posjećuje i po nekoliko tisuća ljudi, koji gromoglasnim pucnjevima ispraćuju uskršnje svetkovine.

S Brega Kostelskih puca predivan pogled na Kunagoru, staru utvrdu Kostelgrad, Crkvu Sv. Mirka i župni dvor, a u daljini, nazire se uzani procijep Sutinske, kao čuvara ulaza u grad Pregradu.

Brzi pristup