JAVNI POZIV - potpore poljoprivredi na području grada Pregrade za 2023. godinu

Objavljeno Sri, 03/05/2023 - 09:57
pregrada

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava
za mjere Programa potpore poljoprivredi na području grada Pregrade za 2023. godinu

1) PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je dodjela nepovratnih financijskih sredstava iz proračuna grada Pregrade za provedbu Programa potpore poljoprivredi na području grada Pregrade za 2023. godinu (u nastavku Program potpore), s ciljem unapređenja poljoprivrede na području grada Pregrade.

Razdoblje prihvatljivih aktivnosti i troškova koji su nastali 01.01.-30.11.2023. godine.

 

2) KORISNICI SREDSTAVA

Korisnici sredstava su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva, koja imaju proizvodne kapacitete na području grada Pregrade i bez nepodmirenih obveza prema gradu Pregradi.

Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama.

Trošak za koji korisnik traži sufinanciranje iz ovog Javnog poziva, ne smije biti sufinanciran od bilo koje druge strane u bilo kojem vremenskom periodu, tj. zabranjeno je dvostruko financiranje.

Potporu može koristiti samo jedan član poljoprivrednog gospodarstva, a visina potpore koja se ukupno može dodijeliti po korisniku, za aktivnost iz točke 1., 2.a, 3., 4., 5. i 6., iznosi najviše do 1.327,23 eura. Potpora za aktivnost iz točke 2.b odobrit će se podnositelju zahtjeva u visini od 2,65 eura po jednoj pčelinjoj zajednici za troškove nabavke hrane, lijekova, opreme za pčele i sl.

3) MJERE POTPORA

 1. Podizanje višegodišnjih nasada

Korisnik sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 663,61 eura po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 132,72 eura.

Za ovu mjeru je predviđeno 1.327,22 eura.

Posebni uvjeti temeljem ove potpore navedeni su u stavkama a), b), c), d), e) i f).

Potpora se dodjeljuje za podizanje i/ili restrukturiranje višegodišnjih nasada:

 1. za jezgričavo voće (jabuka, kruška, dunja) u iznosu od 50% po računu/za površinu od najmanje 0,25 ha (odnosno najmanje 250 jabuka, 250 krušaka, 150 dunja)
 2. za koštićavo voće (marelica, šljiva, trešnja, breskva i sl.) u iznosu od 50% po računu/za površinu od najmanje 0,25 ha (odnosno najmanje 80 marelica, 80 šljiva, 150 trešanja, 100 bresaka)
 3. za bobičasto voće (malina, kupina, ribizl, borovnica) u iznosu od 50% po računu/za površinu od najmanje 0,15 ha (odnosno najmanje 1300 malina, 360 kupina, 600 ribizla, 400 borovnica)
 4. za lupinasto voće (orah, lješnjak, kesten) u iznosu od 50% po računu/za površinu od najmanje 0,5 ha (odnosno najmanje 78 oraha, 250 lješnjaka, 75 kestena)
 5. za sadnice za ostalo voće (osim agruma) u iznosu od 50% po računu/za površinu od najmanje 0,25 ha
 6. za nabavu loznih cijepova za proizvodnju kvalitetnih (sa ZOI) i ostala vina (bez ZOI) u iznosu od 50% po računu/za površinu od najmanje 0,12 ha (odnosno najmanje 600 loznih cijepova).

Kriteriji prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 1.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1. A)
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2)
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4)
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva)
 • dokaz o traženoj površini zemljišta (ispis iz ARKOD sustava)
 • fotodokumentacija prije ulaganja
 1. Razvoj pčelarstva

a) Subvencioniranje nabave sadnica za podizanje višegodišnjih nasada medonosnog bilja

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i to za medonosno bilje u iznosu od 50% po računu:

 1. za površinu od 0,1 ha - ružmarin, kadulja, lavanda
 2. za broj sadnica lipa i pitomog kestena najmanje 5 sadnica i lijeska najmanje 20 sadnica.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 663,61 eura po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 132,72 eura.

Za ovu mjeru je predviđeno 663,61 eura.

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • korisnik sredstava mora imati najmanje 10 registriranih košnica na ime korisnika
 • korisnik sredstava mora biti evidentiran u Hrvatskom pčelarskom savezu i imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza.

Kriteriji prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 2.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1. A)
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2)
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4)
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva)
 • dokaz o broju registriranih košnica (ispis iz ARKOD sustava ili Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica izdana od strane Hrvatskog pčelarskog saveza u EPP predana 01. rujna do 31. prosinca 2022. godine sa potvrdom primitka pašnog povjerenika)
 • fotodokumentacija prije ulaganja.

b) Potpora za držanje pčelinjih zajednica

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri iznosi 2,65 eura po jednoj pčelinjoj zajednici tijekom jedne kalendarske godine, a najviše do iznosa 331,80 eura po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Za ovu mjeru je predviđeno 1.327,22 eura.

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • korisnik sredstava mora imati najmanje 10 registriranih košnica na ime korisnika
 • korisnik sredstava mora biti evidentiran u Hrvatskom pčelarskom savezu i imati evidencijski broj pčelara izdan od Hrvatskog pčelarskog saveza.

Kriteriji prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 3.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1. B)
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2)
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4)
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva)
 • dokaz o broju registriranih košnica (ispis iz ARKOD sustava ili Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica izdana od strane Hrvatskog pčelarskog saveza u EPP predana 01. rujna do 31. prosinca 2022. godine sa potvrdom primitka pašnog povjerenika)
 •  
 1. Kupnja opreme

a) kupnja nove poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme za pripremu i preradu poljoprivrednih proizvoda (aparati za hlađenje, preše, čistači ljuski za voće, gulilice, pasterizatori, aparati za kuhanje pekmeza (sukladno Uredbi 1407/2013), aparat za skidanje poklopaca sa poklopljenog pčelinjeg sača, pakirke, muljače i sl.).

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 663,61 eura po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 132,72 eura.

Za ovu mjeru je predviđeno 1.990,84 eura.

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • prednost imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave stočarstvom
 • prednost imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave vinogradarstvom (moraju biti upisana u vinski registar)
 • prednost imaju poljoprivredna gospodarstva koja se bave voćarstvom (navesti površinu voćnjaka).

Za kupljenu poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu ne smije postojati sukob interesa. Sukob interesa ne postoji ako osoba nije osobno, kao niti članovi njegove obitelji (bračni ili izvanbračni drug, dijete ili roditelj) sljedeće:

 • zaposlenik, vlasnik, član, član upravnog ili bilo kojeg drugog tijela ili čelnik upravnog tijela korisnika niti bilo koje druge fizičke/pravne osobe povezane na bilo koji način s korisnikom (partnerska/povezana poduzeća i sl.)
 • u odnosu na korisnika ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa
 • u odnosu na korisnika ima bilo kakav materijalni ili nematerijalni interes, nauštrb javnog interesa i to u slučajevima obiteljske povezanosti, ekonomskih interesa ili drugog zajedničkog interesa.

Kriteriji prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 4.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1. A)
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2)
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4)
 • izjava o nepostojanju sukoba interesa (Prilog 5)
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva)
 • dokaz o traženoj površini zemljišta, o upisu u vinski registar, o broju stoke, o broju košnica (ispis iz ARKOD sustava).
 1. Razvoj stočarstva

Korisnik sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 663,61 eura po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 132,72 eura.

Ovaj uvjet ne odnosi se na Mjeru 4.a subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača/nazimica.

Za ovu mjeru je predviđeno:

- za Mjeru 4.a) iznos od 2.654,45 eura,

- za Mjeru 4.b), c) i d) iznos od 2.654,45 eura.

Potpora se dodjeljuje za:

 1. a) subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača/nazimica
 2. b) subvencioniranje nabave rasplodnog stada u govedarstvu
 3. c) subvencioniranje nabave rasplodnog stada u svinjogojstvu
 4. d) subvencioniranje nabave rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu.

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Posebni uvjeti po mjerama ove potpore su:

a) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za umjetno osjemenjivanje koje vrši ovlaštena Veterinarska stanica ili poljoprivrednom gospodarstvu koji ima osposobljenu osobu za umjetno osjemenjivanje krava plotkinja i krmača/nazimica u iznosu od 50% od ukupne cijene navedene usluge temeljem ispostavljenog računa po obavljenom umjetnom osjemenjivanju uz obvezu dostave preslike računa i zahtjeva za potporom.

Vlasnici koji su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje životinja i sami vrše umjetno osjemenjivanje životinja ostvaruju subvenciju za dvije doze po plotkinji godišnje, a uz obrazac zahtjeva koji podnose Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo grada Pregrade moraju dostaviti presliku potvrde da su završili tečaj za umjetno osjemenjivanje, potvrdu nadležne ustanove o broju plotkinja, presliku reprodukcijske kartice osjemenjene životinje i račun za sjeme. Potpora se dodjeljuje za trošak jednog osjemenjivanja po plotkinji.

b) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu rasplodnog stada u govedarstvu po dostavljenom zahtjevu i računu za nabavu goveda i to za:

- junice starije od 2 godine (1 ili više) u iznosu od 50 % po računu/grlu

- mliječne krave (1 ili više) u iznosu od 50% po računu/grlu

- rasplodnog bika mliječne, mesne ili kombinirane pasmine (1 ili više) u iznosu od 50% po računu/grlu.

c) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu rasplodnog stada u svinjogojstvu u iznosu 50% po računu/grlu te dostavljenom zahtjevu i računu za nabavu rasplodnih krmača/nazimica za nabavu najmanje za 2 komada ili više.

d) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu rasplodnog stada u ovčarstvu i kozarstvu po dostavljenom zahtjevu i računu i to za:

- rasplodne ovce (za minimalno 5 komada ili više) u iznosu od 50% po računu/grlu

- rasplodne koze (za minimalno 5 komada ili više) u iznosu od 50% po računu/grlu.

Kriteriji prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 5.

Napomena:

Prijave za Mjeru 4.a) subvencioniranje umjetnog osjemenjivanja krava plotkinja i krmača/nazimica neće se bodovati prema kriterijima u tablici br. 5, već će se obračun izvršiti po dostavljenom računu i potrebnoj dokumentaciji.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1. A)
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2)
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4)
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva - samo za Mjeru b), c) i d)
 • dokaz o traženoj površini zemljišta (ispis iz ARKOD sustava - samo za Mjeru b), c) i d) )
 • dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja (samo za Mjeru b), c) i d) )
 • preslika kartice za krave (samo za Mjeru a).
 1. Razvoj peradarstva

Korisnici sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 663,61 eura po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 132,72 eura.

Za ovu mjeru je predviđeno 1.990,84 eura.

Potpora se dodjeljuje za slijedeće:

a) subvencioniranje nabave kokoši nesilica

b) subvencioniranje nabave purana.

c) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu kokoši nesilica u iznosu od 50% po računu/po komadu te dostavljenom zahtjevu i računu za kokoši nesilice (minimalno 100 komada ili više).

d) Potpora se odobrava i isplaćuje korisniku sredstava potpore za nabavu purana u iznosu od 50% po računu/ po komadu te dostavljenom zahtjevu i računu za purane (minimalno 50 komada ili više).

Kriteriji prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 6.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1. A)
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2)
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4)
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva)
 • dokaz o upisu u jedinstveni registar domaćih životinja.

6. Potpore za promotivne mjere u korist poljoprivrednih proizvoda

Potporom su obuhvaćeni troškovi za:

a) Troškove promocije i plasmana proizvoda - Uredba 1407/2013

Korisnik sredstava potpore su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Prihvatljivi troškovi su: troškovi izrade letaka, oglašavanje preko oglasnih ploča, plakata, različitih prezentacija i sajmova, oglašavanje putem radija, televizije, interneta, trošak sponzorstva na zakonito organiziranim nagradnim igrama i sl.

b) Troškove usluge izrade projektne dokumentacije i poslovnih planova - Uredba 1407/2013 i Uredba 1408/2013

Poseban uvjet temeljem ove potpore je:

 • potpora se dodjeljuje za troškove izrade tehničke dokumentacije za konzultantske usluge i ostale usluge koje su u izravnoj vezi s pripremom projekta, uz uvjet da tehničku dokumentaciju mora izraditi ovlašteni inženjer, a konzultantske usluge ovlašteni konzultant koji je član Zajednice poslovnih savjetnika pri Hrvatskoj gospodarskoj komori
 • potpora se dodjeljuje za troškove izrade poslovnih planova.

Maksimalni iznos potpore po ovoj mjeri je do 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa, a najviše do iznosa 663,61 eura po poljoprivrednom gospodarstvu tijekom jedne kalendarske godine.

Lokacija ulaganja mora biti na području grada Pregrade.

Minimalni iznos vrijednosti ulaganja za koji se traži potpora mora iznositi 132,72 eura.

Za ovu mjeru je predviđeno 1.725,43 eura.

Kriteriji prema kojima će se bodovati projektni prijedlozi opisani su u tablici br. 7.

Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu:

 • popunjeni obrazac zahtjeva za potporu (Prilog 1. A)
 • preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednog gospodarstva
 • preslika Rješenja o upisu u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji (za gospodarstva koja se bave ekološkom proizvodnjom)
 • izjava o korištenim potporama male vrijednosti (Prilog 2)
 • izjava o suglasnosti za korištenje osobnih podataka (Prilog 3)
 • izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova (Prilog 4)
 • potvrda o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (ne starija od 30 dana od dana objave poziva).

5) ODLUKA O DODJELI SREDSTAVA

Dopuštenost potpore sukladno Programu potpora ocjenjuje Povjerenstvo koje osniva Gradonačelnik grada Pregrade.

Na prijedlog povjerenstva, za korisnike potpore koji udovoljavaju uvjetima Programa potpora, Gradonačelnik grada Pregrade donosi Odluku o dodjeli sredstava.

Korisnik potpore je dužan ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva, a poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i aktivno se baviti poljoprivrednom proizvodnjom najmanje 2 godine nakon isplate gore navedenih potpora.

Po potrebi, Upravni odjel za financije i gospodarstvo, može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje.

6) NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA

Program potpora poljoprivredi na području grada Pregrade za 2023. godinu te obrasci zahtjeva nalaze se na web stranici Grada Pregrade (www.pregrada.hr) i oglasnoj ploči. Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora mogu se preuzeti i u Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Pregrade.

Zahtjevi se podnose u zatvorenim omotnicama i to:

 • za Mjeru 4.a) i za Mjeru 6.a) i b) do 30.11.2023. godine, a za ostale mjere do 16.06.2023. godine
 • neposredno u pisarnici grada Pregrade, do 15.00 sati ili
 • preporučenom pošiljkom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu na omotnici) na adresu:

GRAD PREGRADA

Josipa Karla Tuškana br. 2

49218 PREGRADA

s naznakom "Program potpore poljoprivredi – Mjera (obavezno navesti mjeru za koju se zahtjev podnosi) – NE OTVARATI"

Prilikom administrativne kontrole Zahtjeva za potporu utvrđuje se pravovremenost, potpunost, udovoljavanje propisanim uvjetima i kriterijima te iznos prihvatljivih troškova.

Nepravovremeni i nepotpuni Zahtjevi za potporu ne razmatraju se te se podnositelj zahtjeva o istom obavještava.

Ako vrijednost zaprimljenih zahtjeva duplo premašuje iznos potpore privremeno se obustavlja zaprimanje zahtjeva.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti slanjem upita putem e-pošte na adresu: grad@pregrada.hr. Zahtjevi za dodatnim informacijama zaprimaju se najkasnije tijekom šestog dana prije roka određenog za dostavu Zahtjeva za potporu.

Nakon obrade Zahtjeva za potporu Povjerenstvo za praćenje provedbe Javnog poziva za provedbu Programa potpora poljoprivredi na području grada Pregrade donosi Prijedlog liste korisnika u sklopu kojeg se utvrđuje: iznos sredstava osiguran u Proračunu, broj zahtjeva koji udovoljavaju kriterijima Pravilnika te pojedinačni iznos potpore po korisniku ovisno o ostvarenom broju bodova sukladno kriterijima bodovanja.

Izvješće o provedbi (Prilog 6) s popratnom dokumentacijom korisnik potpore mora dostaviti do 30.11.2023. godine za sve Mjere. Za Mjeru 2.a) i 4.a) nije potrebno dostaviti Izvješće o provedbi (Prilog 6), već potrebnu dokumentaciju.

Za sve Mjere, osim za Mjeru 2.a) i 4.a), isplata dodijeljene potpore temeljem Odluke o dodjeli sredstava bit će isplaćena na način da će korisnici potpore biti obaviješteni o dobivanju potpore, a isplata će uslijediti nakon prihvaćanja Izvješća o provedbi (Prilog 6) s popratnom dokumentacijom od strane davatelja potpore.

Za Mjeru 2.a) i 4.a) isplata dodijeljene potpore će biti isplaćena temeljem Odluke o dodjeli sredstava, a korisnici potpore će biti obaviješteni o dobivanju potpore.

 

Javni natječaji

Brzi pristup