JAVNI POZIV (TRAJNI) za sudjelovanje u projektu Zaželi za Zagorje 2 – prevencija institucionalizacije

Objavljeno Uto, 30/04/2024 - 07:50
njb

 

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA:984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/3-24-32 od 28. ožujka 2024. godine) i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., program Zaželi – prevencija institucionalizacije, kodni broj Ugovora:SF.3.4.11.01.0306 od 03. travnja 2024. godine Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko – zagorske županije u sklopu projekta Zaželi za Zagorje 2 – prevencija institucionalizacije objavljuje

 

JAVNI POZIV (TRAJNI)

Za iskaz interesa korištenja potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom u sklopu projekta Zaželi za Zagorje 2 – prevencija institucionalizacije

 

Javni poziv za iskaz interesa objavljuje se radi informiranja zainteresiranih sudionika za uključivanje u projektne aktivnosti odnosno o mogućnostima sudjelovanja u projektu Zaželi za Zagorje 2 – prevencija institucionalizacije kojim će se sudionicima projekta pružiti usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu.

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i odraslim osobama s invaliditetom, uz nabavu i podjelu paketa kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština, uključuje:

 • Organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
 • Obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje drva, ogrijava i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
 • Održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
 • Zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

Usluga potpore i podrške u svakodnevnom životu pružat će se tijekom 31 mjeseca za ukupno 192 starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom s područja Grada Klanjca, Grada Pregrade, Općine Desinić, Općine Hum na Sutli, Općine Kumrovec, Općine Tuhelj i Općine Zagorska Sela.

 

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI ZA SUDIONIKE PROJEKTA

Usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu mogu ostvariti osobe starije od 65 godina i odrasle osobe s invaliditetom koje ispunjavanju sljedeće uvjete:

 1. Osobe starije od 65 godina:
 • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine i
 • Čiji mjesečni prihodi:
 • Za samačka kućanstva ne prelazi iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za višečlana kućanstva ukupno ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.
 1. Odrasle osobe s invaliditetom:
 • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
 • Koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 • Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja ili njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 

DOKAZNA DOKUMENTACIJA:

Za ostvarivanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu prilikom prijave na Javni poziv potrebno je dostaviti sljedeću dokaznu dokumentaciju:

 1. Osobe starije od 65 godina:
 • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitka za zadnji dostupni mjesec koji je dostupan u evidenciji Porezne uprave. U slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva.

Za osobe starije od 65 godina koje će biti uključene u projekt prije početka projektne aktivnosti bit će obaviješteni o dostavi Potvrde Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 ili više godina mirovinskog staža kako za njih tako i za ostale članove kućanstva ako žive u dvočlanom/višečlanom kućanstvu.

 1. Odrasla osobe s invaliditetom:
 • Prijavni obrazac za sudjelovanje u projektu
 • Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 • Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 • Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenja, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti.

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave s traženom dokumentacijom podnose se trajno, odnosno za vrijeme trajanja projekta. Zbog ograničenom broja pripadnika ciljne skupine, molimo sve zainteresirane da podnesu svoju prijavu u što kraćem roku na adrese partnera:

 

 1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada

Kostelgradska 18

49218 Pregrada

 1. Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec

Lijepe Naše 22

49290 Klanjec

 

Prijava s potrebnom dokumentacijom se može poslati poštom ili osobno predati svakim radnim danom od 7:00 do 15:00 sati. Potencijalni korisnici koji nemaju mogućnost dolaska:

 • u Gradsko društvo Crvenog križa Pregrada mogu se javiti na broj telefona: 049/376-013
 • u Gradsko društvo Crvenog križa Klanjec mogu se  javiti na broj telefona: 049/550-149

kako bi dogovorili osobni dolazak terenskog koordinatora na adresu potencijalnog korisnika projektnih aktivnosti.

 

NAČIN ODABIRA SUDIONIKA U POJEKTU

Odabir će se vršiti temeljem osnovnog kriterija – dokazne pripadnosti ciljnoj skupini te ukoliko bude potrebe temeljem dodatnog kriterija.

 1. Kriterij: Dokazna pripadnost ciljnoj skupini

U trenutku prijave, kako bi se osobu koja je podnijela iskaz interesa, moglo odabrati za sudjelovanje u projektu potrebno je da u svom iskazu interesa, odnosno prijavom obrascu za sudjelovanje u projektu i priloženom dokumentacijom dokaže da je pripadnik ciljne skupine odnosno da ispunjava sljedeće uvjete (uvjet za ciljnu skupinu propisane Pozivom SF.3.4.11.01.):

 Osobe starije od 65 godina:

 • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem svi članovi kućanstva moraju biti pripadnici ciljne skupine i
 • Čiji mjesečni prihodi:
 • Za samačka kućanstva ne prelazi iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • Za višečlana kućanstva ukupno ne prelazi iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta i
 • Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent.

Odrasle osobe s invaliditetom:

 • Koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu u kojem ne moraju obje osobe biti pripadnici ciljne skupine ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
 • Koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i
 • Koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluge pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i
 • Čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja ili njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Kod uključivanja ciljne skupine u projektne aktivnosti prednost može imati: odrasla osoba s invaliditetom koja živi u samačkom kućanstvu, odrasla osoba koja živi u dvočlanom kućanstvu, osoba s nižim primanjem, osoba koja ima više godina ili osoba odabrana po nekom drugom kriteriju za kojeg prijavitelj ili partneri procjene da je relevantan u trenutku uključivanja sudionika u projekt. Osobe koje će se javiti na javni poziv, a neće biti odmah odabrane za uključivanje u projektne aktivnosti bit će na listi čekanja.

 

PRIKUPLJANJE OSOBNIH PODATAKA

Svi osobni podaci prikupljeni na temelju ovog Javnog poziva prikupljanju se i obrađuju u svrhu provedbe Javnog poziva i obrade iskaza interesa, provedbe i kontrole projekta Zaželi za Zagorje 2 – prevencija institucionalizacija SF.3.4.11.01.0306, u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine, broj 42/18).

 

Sve dodatne upite vezane uz Javni poziv za iskaz interesa i projekt Zaželi za Zagorje 2 – prevencija institucionalizacije možete poslati na mail zazeli2@dckkzz-krapina.hr ili dobiti na broju telefona 099 632 9223 – voditeljica projekta Petra Bešenski.

 

KLASA:402-01/24-02/2

URBROJ:2140-1-2-24-8

U Krapini, 19.04.2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaji

Brzi pristup