Komunalni sustav

KOMUNALNA NAKNADA

Čitavo područje naselja u gradu Pregradi obuhvaćeno je naplatom komunalne naknade.

U gradu Pregradi utvrđuju se zone plaćanja komunalne naknade kako slijedi:

 • I. zona - područje mjesta Pregrada
 • II. zona - sva ostala naselja grada

Koeficijenti zona (Kz) utvrđuju se kako slijedi:

 • za I. zonu koeficijent 1,00
 • za II. zonu koeficijent 0,67

Utvrđuju se koeficijenti namjene nekretnina (Kn) za poslovni prostor i građevno zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti, kako slijedi:

stambeni prostor i prostor koji koriste neprofitne organizacije koeficijent 1,00
garažni prostor koeficijent 1,00
neizgrađeno građevno zemljište koeficijent 0,05
proizvodne djelatnosti koeficijent 3,50
trgovina koeficijent 4,00
trgovina-tržnica koeficijent 2,80
ugostiteljstvo (restorani, barovi i sl.) koeficijent 5,00
turizam (hoteli, kampovi, apartmani) koeficijent 6,00
obrtničke osobne usluge (urarska, obućarske, frizerske, krojačke i sl.) koeficijent 2,70
obrtničke usluge (zidarske, vodoinstalaterske, limarske i sl.) koeficijent 3,00
intelektualne usluge koeficijent 2,50
građevinsko zemljište koje služi u svrhu obavljanja djelatnosti iz alineje 1. do 10. 10% pripadajućeg koeficijenta  
za sezonsko obavljanje djelatnosti iz alineje 4 do 12 koeficijent namjene se umanjuje za 50% pripadajućeg koeficijenta  

Plaćanja komunalne naknade oslobađaju se svi novoizgrađeni poslovno-proizvodni prostori i to u prvoj godini 100%, u drugoj godini 75% i u trećoj godini 50%

 

KOMUNALNI DOPRINOS 

U gradu Pregradi utvrđuju se sljedeće zone za plaćanje komunalnog doprinosa, ovisno o pogodnosti položaja određenog područja i stupnju opremljenosti objektima i uređajima komunalne infrastrukture, kako slijedi:

I. zona: obuhvaća dio naselja Pregrade sjeverno od osi ulice Stjepana Vukine, dijelom zapadno od osi ulice Janka Leskovara do ulice Franje Cvjetka te sjeverno od osi ulice Franje Cvjetka do istočne granice naselja,

II. zona: obuhvaća dio naselja Pregrade južno od osi ulice Stjepana Vukine, dijelom istočno od osi ulice Janka Leskovara do ulice Franje Cvjetka te južno od osi ulice Franje Cvjetka do istočne granice naselja,

III. zona: ostalo područje Grada Pregrade.

Na području grada Pregrade utvrđuje se jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po m3 građevine po vrsti objekta i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine, kako slijedi:

1. za prvu zonu 10,00 kuna i to za: 

 • javne površine 3,00 kn
 • nerazvrstane ceste 3,00 kn
 • groblje 1,50 kn
 • javna rasvjeta 2,50 kn

2. za drugu zonu 8,00 kuna i to za:

 • javne površine 0,50 kn
 • nerazvrstane ceste 5,00 kn
 • groblje 0,50 kn
 • javna rasvjeta 2,00 kn

3. za treću zonu 6,00 kuna i to za:

 • javne površine 0,50 kn
 • nerazvrstane ceste 4,00 kn
 • groblje 0,50 kn
 • javna rasvjeta 1,00 kn

Novi poslovno proizvodni prostori oslobođeni su plaćanja komunalnog doprinosa do 100%.

Prilog