Komunalni sustav

Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na području grada Pregrada iznosi 260,834 km, od toga je 110,865 km asfaltirano, a 149,969 km čine makadamske ceste.

Nerazvrstane ceste po mjesnim odborima:

R.B.

MJESNI ODBOR

UKUPNA DULJINA

(KM)

ASFALT

(KM)

MAKADAM

(KM)

1.

Pregrada

30,011

21,237

8,774

2.

Benkovo

24,947

11,280

13,667

3.

Sopot

32,743

12,451

20,292

4.

Stipernica

12,573

4,099

8,474

5.

Cigrovec

25,919

8,595

17,324

6.

Plemenšćina

30,721

13,646

17,075

7.

Kostel

28,978

17,797

11,181

8.

Vinagora

40,091

9,933

30,158

9.

Gorjakovo

19,907

4,564

15,343

10.

Bušin

14,944

8,045

6,899

UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE GRADA PREGRADA

260,834

111,439

149,395

 

 

Prilog