Komunalni sustav

Ukupna dužina nerazvrstanih cesta na području grada Pregrada iznosi 256,69 km, od toga je 99,543 km asfaltirano, a 161,701 km čine makadamske ceste.

Nerazvrstane ceste po mjesnim odborima:

R.B.

MJESNI ODBOR

UKUPNA DULJINA

(KM)

ASFALT

(KM)

MAKADAM

(KM)

1.

Pregrada

29,871

20,354

9,517

2.

Benkovo

24,733

10,203

15,343

3.

Sopot

32,735

12,311

20,424

4.

Stipernica

12,573

3,799

8,774

5.

Cigrovec

25,842

5,882

19,960

6.

Plemenšćina

30,545

10,961

19,584

7.

Kostel

28,978

15,488

13,490

8.

Vinagora

40,091

9,733

30,898

9.

Gorjakovo

19,573

3,974

15,599

10.

Bušin

14,950

6,838

8,112

UKUPNO NERAZVRSTANE CESTE GRADA PREGRADA

259,891

99,543

161,701

 

 

Prilog