Kontakt

Grad Pregrada
Josipa Karla Tuškana 2
49218 Pregrada

OIB:01467072751
IBAN:2523400091835200009

Telefon: 049/376-052, 049/376-155
Faks: 049/376-132
E-mail: grad@pregrada.hr

Gradonačelnik:
Marko Vešligaj
marko.vesligaj@pregrada.hr

Zamjenik gradonačelnika:
Ivan Škrinjar
ivan.skrinjar@pregrada.hr

 

Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti
Ksenija Ogrizek Herak, dipl. iur.
ksenija.ogrizek.herak@pregrada.hr

Upravni odjel za financije i gospodarstvo
Martina Kobilar Kantoci, univ.spec.oec.
martina.kobilar.kantoci@pregrada.hr

 

Službenica za informiranje:
Renata Posavec
renata.posavec@pregrada.hr


Kontakt obrazac