Lokacije zelenih otoka

ZELENI OTOCI

U sklopu Plana gospodarenja otpadom Grada Pregrade postavljeno je 11 zelenih otoka na području Pregrade i mjesnih odbora.  

Svaki zeleni otok u 9 mjesnih odbora sastoji se od dva spremnika zapremnine 1100 litara, za staklo i metal, a dva otoka u mjesnom odboru Pregrada sastoje se od 4 spremnika - za staklo, metal, plastika i papir.

Lokacije zelenih otoka

Naziv lokacije Papir Plastika Staklo Metal
BENKOVO - NA KRIŽANJU     X X
BUŠIN - KOD ŠPILJAKA     X X
CIGROVEC - KOD GOLUBIĆA     X X
GORJAKOVO - KOD TRAFOSTANICE     X X
KOSTEL - NA PARKIRALIŠTU "KOZJAČA"     X X
PLEMENŠĆINA - KOD DUČANA PREGRAČANKA     X X
PREGRADA - STARO SAJMIŠTE X X X X
PREGRADA - PARKIRALIŠTE GORA (Leonardove stube) X X X X
SOPOT - KOD DUČANA PREGRAČANKA     X X
STIPERNICA - KOD PODRUČNE ŠKOLE     X X
VINAGORA - NASUPROT GROBLJA     X X

Prijave o odbačenom otpadu mogu se podnijeti:

- pisano na e-mail adresu: grad@pregrada.hr

ili na adresu Grada Pregrade, Josipa Karla Tuškana 2,

odnosno komunalnom redaru Grada Pregrade Mariji Presečki na broj telefona:

Tel.: 049/376-052,

Mob.: 091/376-0526.

Brzi pristup