MO Vinagora

Valentino Grofelnik
Predsjednik

Valentino Grofelnik

Kontakt

099 695 7972

daniela.grofelnik5@gmail.com 

 

Članovi Vijeća

  • Grozdana Tepeš Tratiški, zamjenica predsjednika
  • Željko Žnidarec, član
  • Josip Lazički, član
  • Anđelka Srbotnjak, članica

 

Mjesni odbor Vinagora obuhvaća područje Gabrovca, Vinagore, Vrha Vinagorskih, Male Gore, Velike Gore i Martiša Vesi.

Vinagora je naselje zapadno od Pregrade, smješteno na reljefno istaknutom, ali prostorno ograničenom terenu i zbijeno podno crkve. Sjedište je istoimene župe koja okuplja desetak okolnih sela, utemeljene 1789. izdvajanjem iz župe Desinić. Osnovna škola sagrađena je 1858. i obnovljena 1986. DVD je osnovan 1931., a vatrogasni je dom sagrađen 1975. godine. Kuburaško društvo utemeljeno je 1993. Na vrhu brijega (404 m n/m) smještena je barokna proštenjarska crkva sv. Marije od Pohoda. S vanjske strane cinktora s obrambenim zidom i kulama, na istočnoj strani nalazi se župni dvor, sagrađen 1858. Od 1935. u Vinagori su boravile časne sestre kćeri milosrđa, a za Drugoga svjetskog rata u samostanu su držale sirotište. Samostan su napustile 2006. Starije raspelo s čipkastim limenim krovićem, na vrhu kojeg je limeni pijevac, postavljeno je u podnožju puta za Vinagoru.

Vrhi Vinagorski je naselje na području grada Pregrade koje je prema popisu stanovništva iz 2021. godine imalo 94 stanovnika, Martiša Ves 11 stanovnika, Mala Gora 45 obiteljskih kućanstava i 137 stanovnika, u Gabrovcu je bilo 17 obiteljskih kuća i 44 stanovnika, dok je u Velikoj Gori prema zadnjem popisu stanovništva bilo 42 obiteljska kućanstva i 65 stanovnika.
 

Brzi pristup