DJEČJI TJEDAN „Ljubav djeci prije svega“

Svake godine u prvom punom tjednu listopada u Hrvatskoj se obilježava Dječji tjedan. Ove godine Dječji tjedan počinje u ponedjeljak, 5. listopada 2015., kada se obilježava Međunarodni dan djeteta, i završava u nedjelju, 11. listopada 2015.
Dječji tjedan je vrijeme naglašavanja važnosti promicanje prava djece koja su garantirana Konvencijom o pravima djeteta, kao i pravo vrijeme da se podsjetimo na našu zajedničku odgovornost za poštivanje dječjih prava i odgovaranje na potrebe djece. Važno je reći da su dječja prava dio temeljnih ljudskih prava. Djeca trebaju ostvarivati svoja prava uvijek i svugdje pa ih treba poštivati, promicati i unaprjeđivati cijelu godinu, a ne samo u Dječjem tjednu. Ovaj tjedan je prilika da se svatko od nas podsjeti što je napravio, kao i što još može napraviti za djecu i njihova prava.
Dječji tjedan u gradu Pregradi održati će se od 5. do 11. listopada 2015. godine, a organizator je Savez društva Naša djeca Hrvatske u suradnji s Gradom Pregrada, Društvom Naša djeca Pregrada, Gradskom knjižnicom Pregrada, Dječjim vrtićem "Naša radost", Osnovnom školom Janka Leskovara i Dječjim Gradskim vijećem. Ovogodišnji Dječji tjedan 2015. održati će se pod sloganom "Ljubav prije svega" koja izražava odnos odraslih prema djeci.
Učenici Osnovne škole Janka Leskovara i DV „Naša radost“ otvorili su Dječji tjedan okupljanjem u Kuna parku i izvikivanjem mota: „Ljubav djeci prije svega“, te izradom milenijske fotografije.   Otvorenju je nazočio i gradonačelnik grada Pregrade Marko Vešligaj.
Djeca DV „Naša radost“ prvi dan  su obilježili  radionicom za djecu svih odgojnih skupina: "Pozdrav odraslima"- slikanje dlanovima ruku tj. izradom poruka kroz sliku- pozdrav odraslima.