Do kraja prošle godine na reciklažno dvorište u Pregradi zaprimljeno 127 tona otpada

U periodu od početka rada, 18. ožujka 2019. pa do kraja prošle godine na reciklažno dvorište u Pregradi zaprimljeno je ukupno 127.013,50 kg otpada. Najviše kilograma, točnije 42.230 kg otpada na glomazni otpad, zatim slijedi građevinski materijali koji sadrže azbest – 8.579 kg, potom papir i karton s 8.560 kg te odbačena električna i elektronička oprema – 8.394 kg, pokazalo je izvješće Niskogradnje d.o.o. koja upravlja reciklažnim dvorištem u Pregradi, a koje se našlo na dnevnom redu 23. sjednice  Gradskog vijeća Grada Pregrade.

„Od otvorenja reciklažnog dvorišta u ožujku prošle godine, pokazalo se kako postoji velik interes građana za korištenjem reciklažnog dvorišta, što je posebice vidljivo kada promatramo vrstu otpada koji se sad učestalo dovozi, a dosad je zbrinjavanje takve vrste otpada bilo otežano ili vremenski ograničeno. Primjerice, glomazni otpad, koji se prije se odvozio dva puta godišnje, građani sada mogu donijeti u reciklažno dvorište kada njima odgovara. Izgradnjom reciklažnog dvorišta olakšano je zbrinjavanje električnog i elektroničkog otpada, a s obzirom na uslugu reciklažnog dvorišta, potaknuli smo građane na svakodnevno recikliranje i odvajanje korisnih vrsta otpada, što se može vidjeti po zaprimljenim količinama otpada“, pojasnili su iz društva Niskogradnja d.o.o.

Reciklažno dvorište smješteno je na adresi Vrhi Pregradski 23, kraj prostora gdje se održava izložba stoke i konja Krapinsko-zagorske županije. Radi tri dana u tjednu (ponedjeljkom, srijedom i subotom), u zimskom i ljetnom režimu radnog vremena, odnosno u jutarnjim i popodnevnim terminima kako bi građanima usluga bila što dostupnija. Otvaranje reciklažnog dvorišta, osim smanjenja broja divljih odlagališta i količine otpada bačenog u okoliš, polučilo je pozitivan utjecaj na razvoj svijesti građana o važnosti brige za okoliš našeg grada.

„Nakon pregleda podataka o predaji otpada u reciklažno dvorište, krajem prošle godine odlučili smo nagraditi jednog od najaktivnijeg Pregračana i predvodnika ekološki osviještenih građana našeg grada, Tomicu Kolara iz Kolarije te usput potaknuti i druge građane na korištenje reciklažnog dvorišta. Gospodin Kolar je predajom otpada u reciklažno dvorište s ukupno 25 dolazaka i predaja raznog otpada, pokazao brigu o okolišu i važnost očuvanja sredine u kojoj živimo, za što mu je uručena prigodna nagrada“, rekao je gradonačelnik Vešligaj te dodao kako se nada da će ove godine još više građana koristiti reciklažno dvorište.