Ekipa GDCK Pregrada na potresom pogođenom području

Ekipa GDCK Pregrada

U razdoblju od 9. do 14. siječnja 2021. interventni tim Gradskog društva Crvenog križa Pregrada boravio je na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke županije.

Volonteri su svakodnevno pomagali i bili na usluzi evakuiranom stanovništvu u sportskoj dvorani, školi i kontejnerskom naselju na podjeli toplih obroka i dostavi te nabavci lijekova i higijenskih potrepština. U sastavu tima nalazila se i volonterka Valentina – socijalna pedagoginja, koja je kompetentna za pružanje psiho-socijalne podrške osobama u kriznim situacijama.