Elektronskim putem održana 24. sjednica Gradskog vijeća

Gradsko vijeće Grada Pregrade održalo je u četvrtak, 9. travnja 2020. godine svoju 24. sjednicu. Sjednica je održana elektronskim putem, poštujući odluku Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o zabrani okupljanja više od pet osoba te u skladu s uputom za postupanje Ministarstva uprave vezanom uz sjednice predstavničkih tijela. Odazvalo se 13 od 15 vijećnika i vijećnica, koji su o odlukama na dnevnom redu glasali e-mailom.

Vijećnice i vijećnici tako su usvojili izvješće o radu i izvršenje proračuna za 2019. godinu Zagorske javne vatrogasne postrojbe, izvješće o radu davatelja javne usluge prikupljanja komunalnog otpada na području Grada Pregrade za 2019.godinu, kao i izvješće o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada i provedbi mjera na području Grada Pregrade za 2019. godinu.

Donesen je Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Grada Pregrade za 2020.g., s ciljem postizanja učinkovitije i efikasnije razine zaštite od požara, ali i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o mjerilima za financiranje predškolskog odgoja. Naime, uslijed nastupanja posebnih okolnosti proglašenja epidemije virusom COVID-19 Dječji vrtić Naša radost Pregrada prestao je s radom 16.03.2020.g. te ga djeca ne mogu pohađati. S ciljem prevladavanja poteškoća izazvanih aktualnom epidemiološkom situacijom roditelji su oslobođeni plaćanja učešća za redoviti program Dječji vrtić Naša radost Pregrada dok traju posebne okolnosti.

Također, donesena je i Odluka o kratkoročnom zaduživanju Grada Pregrade u 2020. godini u slučaju nužne potrebe, odnosno odobravanja prekoračenja po žiro-računu, kako bi se poboljšala likvidnost Grada tijekom razdoblja u kojem postoji nesrazmjer dospjelih obveza i uplaćenih prihoda, a koji su rezultat posebnih okolnosti uzrokovanim epidemijom virusa COVID-19. Radi likvidnosti i plaćanja obveza po dospijeću na taj način mogu se premostiti negativne razlike koje su posljedica različite dinamike ispunjavanja obveza i prikupljanja, te uplate prihoda u gradski proračun.

Grad Pregrada i Stožer civilne zaštite Grada Pregrade je vezano uz epidemiju COVID-19 izradio i izvješće o svim poduzetim aktivnostima i mjerama koje je dostavljeno kao informacija na znanje Gradskom vijeću Grada Pregrade.

Odluke i Zaključke s 24. sjednice Gradskog vijeća možete vidjeti OVDJE.