Financijske potpore studentima

Pravo na financijsku potporu imaju svi redovni studenti s prebivalištem na području grada Pregrade koji žive u obiteljima čiji dohodak po članu kućanstva nije veći od 2.500 kuna, a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna te koji ne studiraju na visokim privatnim učilištima.

Pravo na studentsku potporu neovisno o prihodu po članu kućanstva imaju i studenti s invaliditetom, sva djeca bez roditeljske skrbi, djeca poginulih hrvatskih branitelja, djeca dragovoljaca Domovinskog rata i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata i djeca samohranih roditelja u iznosu od 250 kuna, osim ako im kriterij dohotka po članu kućanstva nije povoljniji.

Financijska potpora dodjeljuje se studentima, ovisno o prihodu po članu kućanstva, prema sljedećim iznosima:

Primanja po članu kućanstva:

Iznos potpore:

do 250,00 kn

550,00 kn

251,00- 500,00 kn

500,00 kn

501,00- 750,00 kn

450,00 kn

751,00- 1.000,00 kn

400,00 kn

1.001,00- 1.500,00 kn

350,00 kn

1.501,00- 2.000,00 kn

250,00 kn

2.001,00- 2.500,00 kn

100,00 kn

Prihodi kućanstva utvrđuju se sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.