Financijske potpore učenicima srednjih škola i studentima

Objavljeno Sri, 05/10/2016 - 13:07
pregrada

Pravo na financijsku potporu imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području grada Pregrade koji žive u obiteljima čiji dohodak mjesečno po članu kućanstva nije veći od 3.000 kuna, a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna te koji ne studiraju na visokim privatnim učilištima. Prihodi kućanstva utvrđuju se sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi.

Financijska potpora dodjeljuje se učenicima srednjih škola u iznosu od 250,00 kn, a bodovi se ostvaruju ovisno o prihodu po članu kućanstva, prema sljedećim iznosima:

Primanja po članu kućanstva mjesečno:

Bodovi:

Iznos potpore:

do 1.000,00 kn

100

250,00 kn

1. 001,00- 1.500,00 kn

80

250,00 kn

1.501,00- 2.000,00 kn

60

250,00 kn

2.001 ,00- 2.500,00 kn

40

250,00 kn

2. 501,00- 3.000,00 kn

20

250,00 kn

 

Financijska potpora dodjeljuje se studentima, ovisno o prihodu po članu kućanstva, prema sljedećim iznosima:

Primanja po članu kućanstva mjesečno:

Iznos potpore:

do 1.000,00 kn

650,00 kn

1. 001,00- 1.500,00 kn

550,00 kn

1.501,00- 2.000,00 kn

450,00 kn

2.001 ,00- 2.500,00 kn

350,00 kn

2. 501,00- 3.000,00 kn

250,00 kn

Pravo na financijsku potporu neovisno o prihodu po članu kućanstva imaju učenici srednjih škola i studenti s invaliditetom, sva djeca bez roditeljske skrbi, djeca poginulih hrvatskih branitelja, djeca dragovoljaca Domovinskog rata i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata, djeca samohranih roditelja te učenici i studenti upisani u srednje škole i studije sa popisa deficitarnih studija sukladno listi deficitarnih zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Krapinsko-zagorske županije za određenu godinu.

Iznos takve potpore iznosi 250 kuna, osim ako im (studentima) kriterij dohotka po članu kućanstva nije povoljniji.

 

Brzi pristup