GDCK Pregrada: Završena podjela paketa u sklopu projekta "Vaš dar za pravu stvar"

Akcija Vaš dar za pravu stvar

Hrvatski Crveni križ u sklopu projekta  „Vaš dar za pravu stvar“ osigurao je pakete hrane za korisnike zajamčene minimalne naknade, starije od 65 godina, kao pomoć zbog izbijanja epidemije COVID-19.

U GDCK Pregrada pristiglo je 28 paketa, koliko je i evidentiranih korisnika zajamčene minimalne naknade starijih od 65 godina na području Pregrade, Huma na Sutli i Desinića, a paketi su dostavljeni korisnicima na kućne adresu u razdoblju od 9. do 15.02.2021.