Gradu Pregradi 250 tisuća kuna za dogradnju dječjeg vrtića

Dječji vrtić

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objavilo je Odluku o odabiru projekata za financiranje prema Programu podrške regionalnom razvoju. Riječ je o Programu kojim se potiče razvoj lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture, prvenstveno izgradnje, obnove i rekonstrukcije objekata društvene, javne, socijalne, komunalne, gospodarske i okolišne infrastrukture na lokalnoj razini.

Među 44 prihvaćena projekta nalazi se i onaj Grada Pregrade koji se odnosi na dogradnju Dječjeg vrtića Naša radost za koji je odobreno 250 tisuća kuna.

Inače, prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne samouprave koje se nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno razvijenih jedinica lokalne samouprave, odnosno u V. skupini, osim JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja te jedinice područne (regionalne) samouprave ukoliko su područja provedbe projekta područja V. skupine JLS-a, osim područja JLS-a sa otoka i JLS-a sa statusom brdsko-planinskih područja.