Gradu Pregradi još pola milijuna kuna za dogradnju Dječjeg vrtića Naša radost

Radovi na dogradnji

Središnji državni ured za demografiju i mlade donio je Odluku o dodjeli financijskih sredstava za projekte jedinica lokalne samouprave i Grada Zagreba u okviru raspoloživih sredstava iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu, kojom se dodjeljuju financijska sredstva za projekte ulaganja u objekte dječjih vrtića usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda. Grad Pregrada na navedenom pozivu ostvario je 500.000,00 kn za dogradnju zgrade Dječjeg vrtića Naša radost.

Podsjećamo da je riječ o projektu vrijednom 2,5 milijuna kuna, a 250 tisuća kuna već je ostvareno i na pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU.

Inače, radovi na dogradnji vrtića su u tijeku, a izvodi ih Zanatska zadruga Kuna-gora temeljem Ugovora o javnoj nabavi radova.