Hrvatske vode: Radovi na području Pregrade

Sopotnica

Prema uslugama preventivne, redovne i izvanredne obrane od poplava i leda na Branjenom području 12, područje malog sliva Krapina – Sutla, Hrvatske vode izvode sljedeće radove na području Grada Pregrade:

  • POTOK SOPOTNICA i pritoka, početak radova 05. veljače 2021. godine. Odnosi se na tehničko čišćenje korita vodotoka na dionici st. km 7+050 do 8+010, L = 960 m, pritoka st. km 0+000 do 0+690, L = 690 m. Vrijednost usluga za potok Sopotnicu i pritoku je 347 tisuća kuna.
  • POTOK GORJAKOVO, početak radova 19. veljače 2021. godine. Odnosi se na tehničko čišćenje korita vodotoka na dionici st. km 2+030 do 3+630, L = 1600 m. Vrijednost usluga za potok Gorjakovo je 233.000,00 kn.