I ove godine Grad Pregrada stipendira učenike i studente

Dodjela ugovora o top stipendiji

I ove godine Grad Pregrada financijski podupire svoje srednjoškolce i studente.

Iako se planiralo dodijeliti 10 TOP stipendija studentima, zbog velikog broja prijava, gradonačelnik je donio izmjene zaključka, kojima je povećan broj stipendija za izvrsnost u polaganju ispita i završavanju godina studija te je pravo na stipendiju ostvarilo 16 studenata i studentica, odnosno svi koji zadovoljavaju formalne uvjete. Top stipendija iznosi 700 kuna mjesečno.

U školskoj, odnosno akademskoj godini 2020./2021. Grad Pregrada također dodjeljuje 61 financijsku potporu učenicima/ama i studentima/cama. Pravo na financijsku potporu imaju svi redovni učenici srednjih škola i studenti s prebivalištem na području grada Pregrade koji žive u obiteljima čiji dohodak mjesečno po članu kućanstva nije veći od tri tisuće kuna, a koji ne primaju stipendiju iz gradskog, županijskog ili državnog proračuna te koji ne studiraju na visokim privatnim učilištima. Prihodi kućanstva utvrđuju se sukladno odredbama važećeg Zakona o socijalnoj skrbi. Financijske potpore učenicima dodjeljuju se u mjesečnom iznosu od 250 kn, dok financijska potpora za studente iznosi od 250 do 650 kn, ovisno o prihodu po članu kućanstva. Pravo na financijsku potporu neovisno o prihodu po članu kućanstva imaju učenici srednjih škola i studenti s invaliditetom, sva djeca bez roditeljske skrbi, djeca poginulih hrvatskih branitelja, djeca dragovoljaca Domovinskog rata i poginulih dragovoljaca Domovinskog rata, djeca samohranih roditelja te učenici i studenti upisani u srednje škole i studije s popisa deficitarnih studija sukladno listi deficitarnih zanimanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za područje Krapinsko-zagorske županije za određenu godinu. Iznos takve potpore iznosi 250 kuna, osim ako im (studentima) kriterij dohotka po članu kućanstva nije povoljniji.

Također, Grad Pregrada sufinancira troškove smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima u iznosu od 200 kn te se za takvu vrstu potpore prijavilo četvero učenika.

Vrijedni istaknuti da je u 2019. godini za stipendiranje izdvojeno 193.600,00 kuna, dok je ove godine za stipendije u proračunu osigurano 265.000,00 kuna, a isti iznos osiguran je i u 2021. godini.

Čestitamo svim učenicima/ama i studentima/cama koji su ostvarili pravo na top stipendiju i financijsku potporu te im želimo puno uspjeha u daljnjem školovanju.